Open Onderwijs moet de standaard worden

Nieuws | de redactie
9 november 2016 | “Het moet de normaalste zaak van de wereld worden.” Op de SURF Onderwijsdagen kondigde Bussemaker nogmaals aan dat het budget voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs in 2018 verder omhoog gaat. Het vrij delen van onderwijsmaterialen moet de standaard worden.

In gesprek met studenten, docenten en onderwijsbestuurders in het World Trade Center in Rotterdam toonde Minister Bussemaker zich een groot pleitbezorger van het delen van onderwijsmateriaal. “Er heerst nog te vaak een not invented here syndroom, terwijl we juist zouden moeten voortbouwen op het werk van anderen.”

Bussemaker toonde begrip voor de angst die er soms is bij docenten. “Ik kan me voorstellen dat het eng is als iedereen een mening heeft over je werk, maar ik vind toch dat we met zijn allen het delen en hergebruiken van onderwijsmateriaal moeten stimuleren,” sprak de minister een zaal vol docenten en ICT-professionals in hoger onderwijs toe.

Gewoon omdat het 2016 is

Een mooi voorbeeld van waar die samenwerking toe kan leiden is de samenwerking van de 4TU in het delen van hun onderwijsmateriaal bij de wiskundeopleidingen. Anka Mulder kondigde daarnaast aan dat een coalitie van universiteiten – waar zich hoogstwaarschijnlijk ook hogescholen gaan aansluiten – gaat samenwerken in het promoten van open onderwijs.

Mulder die in Rotterdam een SURF Onderwijsaward ontving is één groot pleitbezorger van open education in Nederland. “We moeten docenten met tijd en geld in staat stellen om hun onderwijsmateriaal te delen. Gewoon, omdat het 2016 is,” verwees de TU Delft-bestuurder naar de uitspraak van Justin Trudeau toen hem gevraagd werd naar de samenstelling van zijn kabinet.

De stimuleringsregeling voor open en online onderwijs die het ministerie van OCW sinds 2015 heeft ingericht, is zo’n extra potje waarmee docenten gesteund worden in het uitvoeren van hun plannen voor het delen van onderwijsmateriaal. Die regeling voorzag jaarlijks in €1 miljoen voor dergelijke projecten, vanaf 2018 gaat het budget omhoog naar €2 miljoen.

Geef de docent de ruimte

Maar extra financiële middelen zijn niet genoeg om alle docenten zo ver te krijgen dat ze hun onderwijsmateriaal massaal gaan delen. Fontys-lector Robert Schuwer ziet dat er in het informele circuit al heel veel materiaal onderling gedeeld wordt door docenten, maar dat open delen nog wel moet landen. “Je moet docenten ook de ruimte geven te laten falen. Ik denk dat het belangrijk is dat we de nadruk leggen bij het didactische aspect, in plaats van dat we allemaal ICT-toepassingen bij mensen opdringen.”

Jeroen Wienen van het ISO stelt dat het gebruik van online leermaterialen voor veel studenten al de normaalste zaak van de wereld is. “Als docenten het zelf niet vrijelijk delen, gaan studenten zelf wel op zoek.” Zijn LSVb-collega Jarmo Berkhout stelde daarbij ook groot voorstander te zijn van het zo veel mogelijk delen van kennis mits kwaliteitsverbetering altijd het uitgangspunt is. Dat werd beaamd door minister Bussemaker. “Het mag nooit gebruikt worden om de interactie tussen student en docent te verminderen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK