Pabo’s en conservatoria gaan samenwerken

Nieuws | de redactie
25 november 2016 | Minister Bussemaker stelt de komende jaren € 5 miljoen beschikbaar voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. Daarnaast gaat de De Akademie van Kunsten van de KNAW de pabo’s ondersteunen in cultuureducatie.

Het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo wordt uitgebreid. Met investeringen wordt de deskundigheid van docenten op dit terrein vergroot, in het bijzonder op de pabo. De minister en de staatssecretaris willen op die manier meer dan nu al gebeurt leerlingen in contact laten komen met cultuur.

Dans en drama aanscherpen

In een brief aan de Kamer laat de minister weten dat ook de kennisbases voor de pabo aangescherpt wordt op het gebied van cultuuronderwijs. “De pabo-kennisbases worden komend jaar herijkt door 10voordeleraar. Deze herijking biedt kansen om de bases voor de vakken muziek, beeldend onderwijs en dans & drama aan te scherpen. De vakoverstijgende component van cultuuronderwijs krijgt dan ook vorm. Bij de herijking van de generieke kennisbasis, waarin de benodigde vakoverstijgende kennis is opgenomen, zal deze worden uitgebreid met cultuuronderwijs.”

De Akademie van Kunsten van de KNAW krijgt in dit proces ook een rol. “Er wordt explicieter vastgelegd wat er op het gebied van cultuuronderwijs minimaal in het pabo-curriculum moet worden opgenomen. De Akademie van Kunsten (KNAW) wil een inspirerende partner zijn voor de pabo’s. De komende periode gaan leden van de Akademie in gesprek met pabo’s over vakoverstijgend werken,” schrijft Bussemaker aan de Kamer.

Kunstklas van Hogeschool Leiden

Als voorbeeld van goed cultuuronderwijs op de pabo noemt de minister de Hogeschool Leiden waar men een ‘Kunstklas’ heeft. “De Hogeschool Leiden heeft voor pabo-studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kunstklas. Studenten volgen dit traject naast het normale curriculum van de pabo waarbij ze alle facetten van cultuuronderwijs leren kennen. Aan het eind van de studie ontvangen deze studenten het certificaat ICC en zijn in staat om de coördinerende taken van cultuuronderwijs op zich te nemen binnen de school.”

Voor het muziekonderwijs gaat de minister in 2017 samen met Méér Muziek in de Klas een subsidieregeling deskundigheidsbevordering muziek opzetten ten behoeve van pabo’s en conservatoria. Hiervoor is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2017-2020.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK