Prestatieafspraken splijten de polder

Nieuws | de redactie
30 november 2016 | Het bedrijfsleven mee laten betalen aan het hoger onderwijs in ruil voor inspraak over kwaliteitsafspraken. De SER heeft het initiatief genomen voor dit plan. Inmiddels heeft dit geleid tot veel weerstand, FNV en LSVb distantiëren zich en de VSNU en Vereniging Hogescholen staan ook buitenspel.

Binnenkort komt de de door OCW ingestelde Commissie Van de Donk met een advies over de nieuwe kwaliteitsafpraken die gemaakt moeten worden. Nog voor dit rapport er is wil het adviesorgaan van de regering, de SER, een eigen plan presenteren over hoe deze nieuwe kwaliteitsafspraken eruit moeten zien. Al een aantal maanden worden er in het geheim gesprekken gevoerd binnen de SER over hoe dit ‘kwaliteitspact’ eruit moet zien, maar dit leidt ook tot veel weerstand, zo hoort ScienceGuide.

Vrees voor te grote rol bedrijfsleven 

Zo worden er plannen besproken om het bedrijfsleven inspraak te geven in de nieuwe kwaliteitsafspraken in ruil voor investeringen van het bedrijfsleven in hoger onderwijs. Het idee daarachter is dat elke partij een buy-in moet leveren om mee te mogen praten over de vormgeving van de prestatieafspraken. Inmiddels heeft de vakbond FNV haar zorgen geuit en afstand genomen van deze plannen. Zij vrezen dat het bedrijfsleven op die manier een te grote rol krijgt in het hoger onderwijs. De andere vakbond het CNV is nog wel aangesloten bij deze gesprekken. 

De LSVb, die huidig SER-voorzitter Mariëtte Hamer nog heeft opgericht, doet ook niet mee met dit kwaliteitspact. De LSVb is tegen iedere vorm van prestatieafspraken die gericht zijn op rendementsdenken. De andere studentenbond het ISO is wel gesprekspartner en is zelfs penvoerder geweest in dit traject, maar hebben daar later van afgezien nadat verschillende medezeggenschapsraden uit het land forse kritiek hadden op dit Kwaliteitspact.

Sluit aan bij wens Hans de Boer

De plannen die bij de SER besproken worden zijn om de prestatiebekostiging aan universiteiten en hogescholen van 7% te verhogen naar 14%. Dit is in lijn met de plannen van VNO-NCW die bij monde van Hans de Boer al eerder de wens uitsprak om de prestatiebekostiging te verhogen. Het kwaliteitspact waarbij het bedrijfsleven via investeringen in het hoger onderwijs ook inspraak krijgt over kwaliteitsafspraken sluit aan bij de nadrukkelijke wens van de SER om het werkveld meer te betrekken bij de nieuwe kwaliteitsafspraken, zoals Mariëtte Hamer eerder aangaf in een hoorzitting in de Kamer.

De VSNU is bekend met het idee dat de SER plannen maakt voor kwaliteitsafspraken, maar is niet op de hoogte van de inhoud van die gesprekken. De VSNU hoopt nog wel om tafel te komen zitten met de SER om over deze plannen te mogen spreken, zo hoort ScienceGuide.

Opbrengsten prestatieafspraken

Voor de Vereniging Hogescholen is deze planvorming binnen de polder ook lastig. Die  hebben een eigen commissie ingesteld onder leiding van oud-CU Kamerlid Arie Slob om de  prestatieafspraken te evalueren. De uitkomsten daarvan zouden uiterlijk 1 december naar buiten komen. De voorlopige uitkomsten van die evaluatie zijn dat de prestatiebekostiging zoals we die hebben gezien niet optimaal waren, maar dat het instrument als zodanig werkt. Volgens Slob hebben de prestatieafspraken wel degelijk geleid tot een gesprek over kwaliteit voor zowel het College van Bestuur, de Raad van Toezicht maar ook voor docenten en studenten, zo hoort ScienceGuide. 

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf gaf onlangs nog aan dat hij tegen prestatiebekostiging was, maar dat hij wel afspraken wil maken met: “studenten, docenten, lectoren en stakeholders (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen.” Het is de vraag of investeringen vanuit de werkgevers in het hoger onderwijs daar een aanjager voor kunnen zijn. 

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK