Prestatieafspraken voor de helft uitgevoerd

Nieuws | de redactie
18 november 2016 | Minister Bussemaker komt met een compromis voor de prestatieafspraken en gaat de zes hogescholen die de afspraken uit 2011 niet hebben gehaald de helft minder korten. Op die manier wil de minister recht doen aan het werk van de Reviewcommissie en het trilemma waarin het hbo zich begeeft.

In een Kamerbrief laat Jet Bussemaker weten dat: “Gezien de moeilijke opdracht waar alle hogescholen voor staan en de noodzaak dat ook deze zes hogescholen doorgaan op de door hen ingezette weg om het studiesucces te verhogen en gelijke kansen te bieden aan al hun studenten, zal ik hen de helft minder korten.”

De zes hogescholen die gekort worden betreffen: Fontys, NHL, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Inholland en Vilentum. Het bedrag dat met de korting gemoeid is bedraagt nu geen €14 miljoen maar €7 miljoen. Dit bedrag krijgen de hogescholen die wel alle drie de prestatieafspraken hebben behaald met betrekking tot studiesucces en onderwijskwaliteit. 

Verhaal achter de cijfers 

In het besluit over de financiële consequenties wil de minister recht doen aan het werk van de Reviewcommissie. “In mijn besluiten over de financiële consequenties wil ik recht doen aan de ingewikkelde opdracht waar het hbo voor staat. Ik wil ook recht doen aan de adviezen van de Reviewcommissie. De Reviewcommissie heeft haar werk zorgvuldig gedaan. Ze heeft nadrukkelijk, zoals ik de commissie had gevraagd, het verhaal achter de cijfers meegewogen.”

Ik hecht sterk aan gelijke kansen

Ondanks dat de minister de financiële consequenties van de prestatieafspraken doorvoert staat zij in haar brief aan de Kamer uitgebreid stil bij de oorzaak dat deze zes hogescholen de prestatieafspraken niet hebben gehaald, ook met het oog op gelijke kansen. “Anders dan de universiteiten hebben hogescholen te maken met een zeer gedifferentieerde studentenpopulatie. Zij staan voor de opdracht om al deze studenten gelijke kansen te bieden en naar een diploma te leiden. Voor hogescholen met relatief veel studenten uit het mbo, studenten met een niet-westerse achtergrond en eerste-generatie-studenten speelt het trilemma nog in versterkte mate, en in het bijzonder wanneer veel van hun studenten aan al deze achtergrondkenmerken voldoen.”

“Studenten uit deze groepen vragen over het algemeen niet alleen meer aandacht van de hogescholen, maar vereisen ook een specifieke, op maat gesneden aanpak. Ik hecht daar ook sterk aan in het kader van het bieden van gelijke kansen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK