Programma DENK zet zwaar in op diversiteit

Nieuws | de redactie
14 november 2016 | Vandaag presenteert de beweging DENK haar partijprogramma met daarin een aantal opvallende voorstellen om het hoger onderwijs meer divers te maken. Dekolonisatie, diversiteitsquota en een inkomensafhankelijke basisbeurs vormen de kernpunten in de openingszet richting de verkiezingen.

Alvorens over te gaan op concrete standpunten constateert DENK, dat naar eigen zeggen een ander maatschappijbeeld aanhangt dan onder andere. ‘onverlichte wetenschappers’, grote ongelijkheid in de Nederlandse samenleving. Het onderwijs komt veelvuldig terug in het programma als route om deze ongelijkheid weg te nemen.

Geïnspireerd door Wekker

Gelijke kansen moeten volgens DENK worden gegarandeerd binnen het hele onderwijssysteem. Zo wil de partij het “schooladvies [van basisschoolleerlingen, red] automatisch omhoog bijstellen van een schooladvies als de eindtoets hoger uitvalt.” en pleit ze voor een quotumregeling voor stageplaatsen voor bedrijven van meer dan 25 man. Het leenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een inkomensafhankelijke basisbeurs.

De beweging haalt duidelijk inspiratie uit het werk van Gloria Wekker en spreekt over het diversifiëren en dekoloniseren van het onderwijs. Dit moet onder andere gebeuren door aandacht te besteden aan specifieke thema’s: “Kolonialisme, Srebrenica en de politionele acties moeten meer aan bod komen en ook gender moet meer aandacht krijgen in het onderwijs, zowel in het curriculum als door het tegengaan van een te grote feminisering van het onderwijs.” Wat de beweging precies bedoelt met een te grote feminisering wordt niet verder toegelicht in het programma.

Schrappen oude terminologie

Wat quota betreft benadrukt DENK de afwezigheid van mensen met een migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen. De partij wil dan ook “een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland.” DENK gaat verder dan de recente aanbeveling van de WRR om de termen autochtoon en allochtoon niet meer te bezigen binnen overheid en neemt streef in het algemeen naar “het afschaffen van de concepten en de stigmatiserende beleidspraktijken die horen bij de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’”

Opvallend maar niet onverwacht is de specifieke aandacht in het programma voor het gelijk behandelen van islamitische onderwijsinitiatieven. DENK ziet de noodzaak “vóór het instellen van een onafhankelijke commissie die overheidsinstellingen toetst op het treiteren en tegenwerken van initiatiefnemers van onderwijsinstellingen.” Ook moeten er volgens de partij meer opleidingen komen voor islamitisch geestelijken en imams


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK