Samen werken aan nieuw beroepsonderwijs

Nieuws | de redactie
16 november 2016 | “Ik heb de indruk dat er nog meer uit de kast kan worden gehaald om deze uitdaging op te lossen.” SER-voorzitter Mariëtte Hamer wil werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt laten nemen. “Samenwerking in de regio kan de oplossing bieden.”

De SER werkt samen met het Platform Bèta Techniek aan het beter laten aansluiten van het beroepsonderwijs op het werkveld. Het is niet voor het eerst dat Mariëtte Hamer en scheidend PBT-voorzitter Hans Corstjens samenwerken. “In een ver verleden hebben we beiden op het Ministerie van OCW gewerkt. Grappig is dat ik hem ooit in een functie bij OCW ben opgevolgd en toen ‘de nieuwe Hans’ werd genoemd.”

Hamer noemt het een genoegen samen te werken met Corstjens. “Hans weet het goede evenwicht te vinden tussen abstracte distantie en persoonlijke betrokkenheid. We kunnen elkaar maanden niet persoonlijk spreken, maar als het dan weer gebeurt is het direct vertrouwd. Hans weet de persoonlijke snaar bij mensen goed te raken en is daar zelf ook gevoelig voor.”

Het belang van de regio

De jarenlange ervaring in het beroepsonderwijs die Corstjens en Hamer delen, komt nu ook terug in de samenwerking rond vraagstukken over de arbeidsmarkt van de toekomst. “Het Platform Bèta Techniek richt zich op de arbeidsmarkt in de technologische sector en weet daar mooie resultaten te bereiken,” vertelt Hamer. “Andere sectoren kunnen daar dankbaar gebruik van maken en dat doen we dan ook weer bij de SER.”

Hoewel Hans Corstjens nu na twaalf jaar afscheid neemt bij het Platform, ziet Hamer dat de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs nog altijd voor grote uitdagingen staan. Via het Forum Beroepsonderwijs is in het belang van de regio daarbij op de agenda komen te staan. “Het Platform heeft hiervoor bijvoorbeeld de regionale netwerken in het PO, de Centres of Expertise in het hoger onderwijs, de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en het techniekpact geïnitieerd.”

De SER richt zich op zijn beurt op regionale ontwikkelingen in de reactie op de strategische agenda van minister Bussemaker en het advies over toekomstgericht beroepsonderwijs. “Onze verschillende initiatieven grijpen op elkaar in en versterken elkaar en prikkelen elkaar tot een volgende stap,” zegt Hamer.

Nog niet alles uit de kast gehaald

SER-voorzitter Hamer merkt dat er in het opleiden van docenten voor het technisch mbo nog wat stappen te zetten zijn. “Ik geloof dat opleidingen goed moeten kijken wat ze de leraren nu bieden en waar de mensen die geen leraar meer willen zijn, behoefte aan hebben. Gaat het om meer geld, of gaat het om de werkomgeving of het type uitdaging wat de opleiding biedt.”

Het technisch bedrijfsleven en het beroepsonderwijs zouden veel meer de handen ineen moeten slaan om die vraag te beantwoorden. “Ik sprak onlangs een directielid van een grote technische multinational die aangaf dat ze graag personeel beschikbaar zouden stellen voor het beroepsonderwijs, de medewerkers zelf willen ook heel graag. Niet fulltime, maar wel een paar dagen per week.”

Hamer: “Mensen die het verzorgen van onderwijs combineren met het werk in de praktijk. Als je dat structureel aanpakt, een goede opleiding en begeleiding biedt en de nieuwe collega´s op stimulerende wijze ontvangt, dan geloof ik dat ook hier de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in de regio een bijdrage zal leveren aan de oplossing. Ik heb niet de indruk dat de opleidingen alles al uit de kast hebben gehaald om deze uitdaging op te lossen.”

Sectoren meer en meer geïntegreerd

In het door Doekle Terpstra geleide Techniekpact wordt veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen maatschappelijke partners in de regio. Die benadering wordt door Hamer toegejuicht. “We zien dat techniek steeds meer geïntegreerd raakt in andere sectoren en andere werkzaamheden. In de zorg, de handel en de juridische dienstverlening. Het gaat dus niet om specifieke initiatieven van het Techniekpact, het gaat om de grote doelstelling van het Techniekpact dat meer mensen kiezen voor de techniek.”

Juist de integratie van de techniek in verschillende sectoren vraagt ook een andere manier van kijken naar opleiden. De SER adviseerde onlangs al dat hybride leeromgevingen, waarin werk, onderzoek en onderwijs door elkaar heen lopen de toekomst hebben. De Centers of Expertise zijn hier een mooi voorbeeld van, vindt Hamer.

“Het beeld van de SER is dat ook in de borging van de kwaliteit van het onderwijs en van het leren op de werkvloer een grote rol is weggelegd voor de stakeholders van de opleidingen. Bedrijven in de regio, maar ook docenten en studenten hebben een belangrijke taak om mede zorg te dragen voor de kwaliteit van het leren.”

Sicco de Knecht en Tim Cardol


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK