Sander Dekker wil de pabo nog niet opdelen

Nieuws | de redactie
10 november 2016 | Het CDA en D66 willen dat de pabo opgedeeld wordt in twee aparte opleidingen voor jonge en voor oudere kinderen. Dit moet de kwaliteit van de leraar verbeteren en het vak aantrekkelijker maken. Staatssecretaris Dekker waarschuwde dat dit kon leiden tot problemen met bevoegdheid van leraren.

In de Tweede Kamer liet Michel Rog (CDA) al eerder in een overleg over kleuteronderwijs weten voor een meer pedagogische academie te zijn. Met een algemeen eerste jaar en daarna een driejarige specialisatie voor het jonge kind van nul tot zeven of voor het oudere kind van zeven tot twaalf.

Bijna niet netjes om te vragen

Paul van Meenen sloot zich hier toen bij aan. “Wij zouden niet moeten volstaan met een specialisatie in het jonge kind, die overigens meestal post-hbo is. Ik wil op zijn minst een onderzoek om dit te onderzoeken. Het verschil tussen lesgeven aan groep 1 en 2 en aan groep 8 is zo intens groot, dat het bijna niet netjes is om aan mensen te vragen dit allemaal te kunnen. Wij vragen dit nu wel.”

 

Dit zou volgens Van Meenen ook een antwoord zijn om meer mannen voor de klas te krijgen. “Ik kan mij voorstellen dat vrijwel iedereen die aan de pabo begint een voorkeur heeft. Ook vanwege het tekort aan mannen die wellicht vaker kiezen voor het onderwijs in de bovenbouw.”

Via een motie gingen Rog en Van Meenen nog iets verder dan een onderzoek. Zij wilden nu dat de staatssecretaris in overleg zou gaan met de pabo’s en dat opleidingen de mogelijkheid krijgen om deze apart aan te bieden voor het jonge en het oudere kind. 

Onmiddellijk consequenties voor de bevoegdheden

Dit ging Sander Dekker iets te snel en wees daarbij op de bevoegdheid die de pabo geeft. “Wij hebben nu een brede bevoegdheid in het basisonderwijs. Dat betekent dat de opleiding van de pabo opleidt tot één bevoegdheid voor de hele basisschool. Als je nu besluit om die opleiding op te knippen — misschien zijn daar wel heel goede redenen voor — dan heeft dat ook onmiddellijk consequenties voor de bevoegdheden van de pabo.”

Dekker wees erop dat dit ook verregaande consequenties zou hebben voor het stelsel. “Dan doet iemand namelijk of een opleiding waarmee je kleuters mag opleiden maar niet groep zeven en acht, of andersom, een opleiding waarmee je oudere kinderen mag opleiden maar niet de jongere. Dat heeft echt vergaande consequenties voor ons stelsel.”

Loopt daar echt op vooruit

Daarbij wees Dekker erop dat dit ook consequenties zou hebben voor de bevoegdheden. “Als je dit zou doen, heeft dat consequenties die verder gaan dan dat het alleen het curriculum raakt van enkele pabo’s die daarvoor kiezen; het heeft ook onmiddellijk consequenties voor de bekwaamheidseisen in het basisonderwijs en daarmee voor de bevoegdheden. Ik wil daar graag heel serieus naar kijken, ook na consultatie van het veld, en deze motie loopt daar echt op vooruit.”

Van Meenen kon hier in meegaan en die besloot om de motie aan te houden en hem nog niet in stemming te brengen. 

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK