Superhelden voor nieuwe arbeidsmarkt

Nieuws | de redactie
23 november 2016 | “In deze snel veranderende samenleving zijn juist grote instituties het kwetsbaarst.” Windesheim-voorzitter Henk Hagoort schetste bij de start van het HRM praktijk onderzoek congres op zijn hogeschool de veranderingen waar instellingen voor staan. “We zijn van bolwerk naar netwerk aan het gaan.”

Het vierde HRM praktijk onderzoek congres van het landelijk netwerk van lectoren in de human resource management droeg de titel ‘Pechvogels, hoogvliegers en de middenmoot’. Die titel was voor Hagoort de reden om de stelling te poneren dat de middenmoter van nu de pechvogel van morgen zal zijn.

Opleiden voor banen die verdwijnen

“Je ziet nu al dat in de financiële sector de veranderingen zo hard gaan dat er heel veel banen verdwijnen. In het MBO worden nu al heel veel studenten opgeleid voor banen die straks niet meer bestaan”, zegt Hagoort die benadrukt dat het HBO hier een belangrijke rol speelt. “Wij proberen dat op te vangen met bijvoorbeeld de Associate Degrees, maar ook door de MBO-doorstroom naar het HBO soepeler te laten verlopen.”

Hagoort liet in zijn speech nog maar eens weten geen heil te zien in de prestatieafspraken. “Ik vind dat niet de goede manier om studenten het beste bieden.” De Windesheim-voorman ziet MBO-doorstromers worstelen in hun eerste jaar. “Ze komen moeilijker op stoom, dat kun je zien, maar als we ze iets meer steun bieden in het eerste jaar, dan zie je het in het vervolg bijtrekken.”

Saxion-lector Maarten van Riemsdijk (Smart Industry) en Inholland-lector Don Ropes (Learning & Development) waren uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen daar, vormen een grote uitdaging voor werkgevers en onderwijsinstellingen.

Nieuwe kennis en kunde vereist

Van Riemsdijk: “Je ziet op dit moment een enorme versmelting met internettechnologie. De complexiteit van producten is fantastisch als alles smart is, maar het vraagt wel iets van bijvoorbeeld monteurs.”

Ter illustratie laat Van Riemsdijk een filmpje zien van een laserrobot die in luttele seconden een auto-onderdeel uitsnijdt. Volledig geautomatiseerd, vele malen sneller dan de mens en zelfs te programmeren voor unieke opdrachten. Maar het vergt wel andere kennis en kunde van medewerkers.

“Als HRM kun je daar op verschillende manieren mee omgaan,” schetst Van Riemsdijk. “Je kunt kijken in hoeverre je de zittende populatie in je bedrijf mee kan nemen in die verandering, of je kunt kijken of je nieuwe mensen binnen kunt halen. Gaan we dus ontwikkelen, of kopen?” Juist dat laatste is lastig in Nederland, want veel bedrijven en organisaties hebben te maken met vaste contracten, ziet Van Riemsdijk. “We moeten misschien wel gaan nadenken over andere vormen van arbeidsrelaties als we hier mee om willen gaan.”

Superhelden opleiden

Een razendsnel veranderende samenleving vraagt niet alleen veel van organisaties, maar vooral van werknemers, laat Inholland-lector Don Ropes zien. “Je moet eigenlijk een ‘superhero’ zijn. Werknemers moeten heel snel kunnen wisselen in verschillende rollen. Ze moeten cognitief, sociaal en gedragsmatig steeds meer kunnen. Ze moeten: superslim zijn; superslim blijven; supersociaal zijn en superflexibel zijn.”

Zulke superhelden afleveren vraagt nogal wat van onderwijsinstellingen, erkent ook Ropes. In de zaal rijst zelfs de vraag of het HBO niet maar gewoon opgeheven moet worden, en moet over worden gegaan op meer hybride werkvormen waarin het onderwijs is samengevoegd met het werkveld.

Bij de Hanzehogeschool hebben ze daar wellicht een antwoord op. “Wij zijn nu een jaar bezig met de Health Hub Roden. We zijn op een plek waar vroeger heel veel industrie zat, een lab gestart waar studenten, docenten en onderzoekers aan de slag zijn met vragen van bedrijven. Dat levert heel veel op.” Misschien is dat wel de zo gezochte hybride werkvorm, opgezet door een reguliere hoger onderwijsinstelling. 

Tim Cardol


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK