Tekort verplegers afgewend door het hbo

Nieuws | de redactie
7 november 2016 | De instroom bij de opleiding hbo-verpleegkunde is sterker dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van VWS. De verwachting is dat steeds meer afgestudeerde hbo-verpleegkundigen voor de thuiszorg kiezen, door de toegenomen aandacht voor maatschappelijke gezondheidszorg.

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn weten dat de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen weer aantrekt en dat het aantal afgestudeerden ook toeneemt, harder dan men in 2015 had verwacht. 

Uit het rapport ‘Vraag en aanbod wijkverpleegkundigen 2015-2019’ bleek dat er zonder extra inspanningen een tekort dreigt in 2019 van 750 tot 2200 wijkverpleegkundigen. De verwachting is dat een groter deel van de afgestudeerde hbo-verpleegkundigen voor de thuiszorg zal gaan kiezen, mede als gevolg van de toegenomen aandacht voor Maatschappelijke Gezondheidszorg in de opleiding, wervingscampagnes en een beter imago van de thuiszorg.

Toename door opscholing

Inmiddels is bekend dat de instroom in de opleiding hbo-verpleegkunde meer is toegenomen dan eerder verwacht. In 2013 startten 6575 studenten, in plaats van de in het onderzoek geraamde 4104. Op basis van de in het onderzoek gehanteerde aannames zou dit leiden tot 500 meer wijkverpleegkundigen in 2019.

Het onderzoek verwacht tevens een toename door opscholing van mbo-verpleegkundigen. Momenteel volgt 9,1% van de mbo-verpleegkundigen in de thuiszorg een opleiding tot hbo-verpleegkundige. Volgens de sector is 13% van de mbo-verpleegkundigen in staat en bereid deze opleiding te doen. Dit zou tussen 2017 en 2019 leiden tot een instroom van ruim 400 verpleegkundigen per jaar.

Andere zorgvragen

Wel moeten de opleidingen in het hbo zich aanpassen aan de veranderende zorgvraag. Volgens de beide bewindslieden is het daarom belangrijk dat het Zorgpact als spil opereert tussen opleiding en arbeidsmarkt.

“De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen heeft in april 2015 een rapport uitgebracht over de veranderingen in de zorgvraag. Als reactie op het rapport hebben wij samen met de minister van OCW het Zorgpact in het leven geroepen om de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau te stimuleren en aan te jagen,” stelt het rapport.

Volgens VWS is het ook belangrijk dat er extra wordt geïnvesteerd in stages voor verpleegkunde studenten. “Voor hbo-verpleegkunde is het aantal voltijd stageplaatsen in de periode 2008 – 2015 bijna verdubbeld en het aantal stagiairs gestegen met 43%. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven om het vak wijkverpleegkunde onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld is er meer aandacht voor Maatschappelijke Gezondheidszorg in de opleiding (opleidingsprofiel ‘Bachelor of Nursing’)

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK