Tweedegraads lerarenopleidingen aan de maat

Nieuws | de redactie
22 november 2016 | De NVAO komt tot het oordeel dat de kwaliteit van alle tweedegraads lerarenopleidingen ten minste voldoende is. Wel vraagt de NVAO nog aandacht voor het taalniveau van studenten en constateert dat de maatregelen voor studiesucces nog vrij weinig effect hebben gehad.

De NVAO komt met tot deze conclusie na een systeembrede analyse van de tweedegraads lerarenopleidingen. De lerarenopleidingen hebben een zichtbare verbeterslag gemaakt ten opzichte van de vorige accreditatie. Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria (‘standaarden’) als goed beoordeeld. Deze verbeterslag gaat nog door.

Kwaliteit van de instroom

Op het moment van visitatie en van deze systeembrede analyse werken de hogescholen verder aan het vernieuwen van de lerarenopleidingen, het implementeren van de afstudeerrichtingen, het verhogen van de kwaliteit van eindwerken en het verbeteren van de kwaliteit van de instroom. 

Uit de vorige accreditatieronde kwamen de volgende belangrijkste aanbevelingen: het invoeren van een onderzoekslijn, het aanscherpen van de beoordelingscriteria en het trainen van assessoren, versterkte studieloopbaanbegeleiding, het versterken van praktijkleren en de internationale oriëntatie. Op al deze vlakken hebben de opleidingen zich bij de laatste visitatieronde verbeterd.

Opleidingen zijn duidelijk verbeterd 

Daarnaast merkt de NVAO op dat de opleidingen duidelijk verbeterd zijn met betrekking tot het verder ontwikkelen van het praktijkonderzoek, het professionaliseren van de docententeams, het verstevigen van de onderwijsleeromgeving en het samenwerken met andere opleidingen. De Landelijke Kennisbasis en de Landelijke Kennistoetsen lijken een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de borging van de basiskwaliteit van studenten. 

Er is wel nog extra aandacht nodig voor het taalniveau van studenten. De maatregelen die de instellingen hebben genomen om het studiesucces te vergroten hebben nog vrij weinig effect gehad. De NVAO raadt daarom aan dat de instellingen gezamenlijk ervaringen op dit vlak evalueren, zodat succesfactoren uitgewisseld kunnen worden.

Moet worden bezien

Er is in het veld veel aandacht voor het verhogen van de startbekwaamheid van studenten en beginnende docenten. De NVAO stelt in dit kader vast dat de opleidingen zijn begonnen met het invoeren van de specialismes en afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs. Of deze ‘nieuwe’ specialisten beter onderlegd zullen zijn om in de verschillende types onderwijs les te geven dan de ‘oude’ generalisten, moet worden bezien. Ook ziet de NVAO dat er steeds meer aandacht is voor een inductieperiode van startende docenten.

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen is verheugd over deze ontwikkeling: “Wij zien dat de tweedegraads opleidingen de aanbevelingen uit de vorige accreditatieronde ter harte hebben genomen. Alle opleidingen hebben een onderzoekslijn ingevoerd; beoordelingscriteria aangescherpt; assessoren getraind, de studieloopbaanbegeleiding versterkt en meer internationale oriëntatie aangebracht. Dat is verheugend, vooral omdat de systeembrede analyse laat zien dat binnen de hogescholen een kwaliteitscultuur ontstaat, die stimulerend werkt op de ontwikkeling van de opleidingen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK