Vernieuwend onderwijs in de prijzen

Nieuws | de redactie
22 november 2016 | Welke nieuwe manieren zijn er te bedenken om leerlingen een dode taal als Latijn te leren lezen en hoe geef je leerlingen autonomie over hun leerproces? Twee Windesheim-studenten ontwikkelden daartoe nieuwe methodieken en werden daarvoor bekroond op de Onderzoeksparade.

Op de Onderzoeksparade van de Masters Educational Needs en Learning & Innovation werden masterstudenten Suzanne Remmelink-Vergouwe en Christa Prinsen Geerlig- de Beus in het zonnetje gezet. Voor hun onderzoek naar vernieuwende perspectieven ontvingen zij beiden €1.250 waarmee vervolgonderzoek kan worden gedaan.

Latijn leren op een nieuwe manier

Suzanne Remmelink-Vergouwe sloot de Master Learning & Innovation bij Windesheim afgelopen studiejaar af met een masterthesis over hoe leerlingen te motiveren om een dode taal als Latijn te leren lezen in plaats van woord voor woord te vertalen door het Latijn ook voor de klas te spreken. Het bijzondere aan haar onderzoek, is dat zij de laatste theorie over motivatie van leerlingen koppelde aan de theorie over taalverwerving en nieuwe verbindingen legde.

Remmelink: “In beide theorieën staan autonomie, relatie en competentie van de leerling centraal. Bij bestudering van de theorie – als onderbouwing voor een nieuwe lespraktijk op enkele scholen in Nederland – heb ik verbanden tussen taalverwerving en motivatie gevonden en die gebruikt voor mijn praktijkgericht onderzoek. Op het Gymnasium Celeanum in Zwolle gebruiken we een lesboek met uitsluitend Latijn en spreken we in de klas Latijn op een te begrijpen niveau voor de leerlingen. De autonomie van leerlingen stimuleren we door hen zelfstandig oefeningen te laten maken en nakijken.”

Remmelink-Vergouwe deed vervolgens een kwalitatief onderzoek op de school waar ze werkt en ziet positieve verschillen tussen de leerlingen die volgens oude methodes Latijn leerden en leerlingen die volgens de nieuwe methode werken. “Een meesterwerk”, noemde de jury haar onderzoek. “Drs. Remmelink neemt ons mee, laat invalshoeken zien vanuit motivatietheorie en zoekt verbinding van de dode taal – en de methodiek en didactiek die daarbij horen – naar moderne vreemde talen.”

Meer autonomie voor leerlingen

Christa Prinsen Geerligs – de Beus volgde de master Educational Needs bij Windesheim en onderzocht manieren om vorm te geven aan de autonomie van leerlingen. Zij deed hiertoe een actieonderzoek op de basisschool in Amsterdam waar ze werkt als waarnemend directeur. Het doel was om de leermotivatie van leerlingen te verhogen door ze meer autonomie te geven.

Prinsen Geerligs onderzocht de mogelijkheden door in drie groepen 5 en vier groepen 6 op haar basisschool in Amsterdam verschillende interventies te plegen. “De kinderen hadden de vrijheid om zelf te bepalen waar en hoe ze werkten, ze bepaalden zelf of ze meededen aan de (deel)instructies, dachten zelf na over de leerdoelen die ze wilden bereiken en mochten zelf weten of ze alleen werkten, in tweetallen of in groepjes.”

De werkwijze sloeg aan: zowel de leerkrachten als de leerlingen ervoeren de veranderingen als positief. Een en ander vraagt wel om een enorme cultuurverandering, erkent Prinsen Geerligs en schrijft ook de jury in haar juryrapport. ‘Deze cultuurverandering staat gelijk aan het wenden van een mammoettanker op zee tijdens een zware storm. Dit onderzoek op microniveau draagt bij aan de transformatie op meso- en macroniveau en is daardoor een bruikbaar voorbeeld van een bottum-upbeweging.’ Prinsen Geerligs pakt de handschoen graag op om deze beweging verder vorm te geven en zou graag mensen uit het werkveld in contact komen die ook op deze manier (willen) gaan werken.

Innovatie en passend onderwijs

De Onderzoeksparade is het moment waarop masterstudenten van Windesheim hun praktijkonderzoeken presenteren aan medestudenten en geïnteresseerden uit het onderwijsveld. Binnen Learning & Innovation richten studenten zich op de vraag hoe onderwijsinnovatie tot stand komt, terwijl masterstudenten Educational Needs zich onder meer bezighouden met vraagstukken rondom passend onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK