Waarom niet professionaliseren zonder lerarenregister?

Nieuws | de redactie
24 november 2016 | Het ho heeft geen lerarenregister, toch professionaliseren docenten zich. Waarom moet in het po, vo, en mbo dan wel een lerarenregister komen, vraagt de ChristenUnie zich af. De VVD wil weten waarom er niet een wet is die de professionalisering in het ho regelt, daar lopen immers de meeste ongeschoolde docenten rond.

Per 1 januari 2017 wordt het lerarenregister ingevoerd. Nog steeds is er veel weerstand tegen, zo hebben in een paar maanden tijd ruim 21.000 leraren een petitie ondertekend van Leraren in Actie tegen dit lerarenregister. Volgens de ondertekenaars is het lerarenregister van bovenaf opgelegd door de Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW, zonder draagvlak onder leraren. Inmiddels is de wet in de Tweede Kamer aangenomen en wordt de wet momenteel in de Eerste Kamer behandeld. Deze week stelden de fracties hun schriftelijke vragen aan de regering.

Meeste ongeschoolde docenten in het ho

De VVD merkt op dat het vreemd is dat dit wetsvoorstel geen betrekking heeft op het hoger onderwijs. “De leden van de VVD-fractie zouden graag van de regering vernemen waarom ervoor is gekozen om stimulering van professionalisering van docenten met dit wetsvoorstel als eerste ter hand te nemen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en niet in het hoger onderwijs. Lopen niet in laatstgenoemde sector juist de meeste met betrekking tot het docentschap ongeschoolde en niet bijscholende docenten rond, ook al doet initiële bekwaamheid daar nu zijn intrede met BKO, SKO, BKE en SKE?”

In een interview met ScienceGuide zei VVD-Senator Jan Anthonie Bruijn eerder over het lerarenregister dat hij hoopte dat, “dit fijn instrumentje snel in het hoger onderwijs doorgevoerd wordt.” 

Afspraken over onderwijskwalificatie

In de prestatieafspraken die de universiteiten met het ministerie maakten was er voor het eerst expliciet aandacht voor de kwalificatie van docenten in het wo. Er bestaat echter geen wettelijke verplichting voor de kwalificatie van docenten in het wo. Hoeveel docenten er precies ongekwalificeerd zijn is onduidelijk, wel gaf de minister in een recente Kamerbrief dat dit 30% is op basis van een ISO-onderzoek.

De Senaatsfractie van de ChristenUnie vraagt zich juist af waarom docenten in het po, vo en MBO zich moeten registreren terwijl er in het hoger onderwijs kwaliteitsafspraken ten aanzien van docentkwaliteit zijn gemaakt, zonder een verplichte registratie. “Het wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en niet op het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, constateren de leden van de ChristenUnie-fractie. Kan de regering toelichten in welk perspectief de wet moet worden gezien als het gaat om het hoger onderwijs? Is het niet mogelijk ook voor po, vo en mbo te komen tot afspraken over de versterking van de kwaliteit van het personeel, zoals voor het hbo en het wo gebeurt, hetgeen kennelijk invoering van een registratie voor die docenten niet nodig maakt?”

 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK