Wie is uw lector van het jaar?

Nieuws | de redactie
2 november 2016 | Ook dit jaar gaan ISO en ScienceGuide samen weer op zoek naar de Lector van het Jaar. Als thema is dit jaar maatschappelijke ongelijkheid gekozen. Heeft uw hogeschool een inspirator in huis die dit thema in onderzoek en onderwijs op de agenda zet? Stuur dan voor 16 december uw voordracht in.

Het Inspectierapport ‘De staat van het onderwijs’ heeft ongelijkheid op de politieke agenda gezet in het onderwijs. Minister Bussemaker constateerde al een internationale ontwikkeling die hooguit tegengehouden kan worden in Nederland, maar de ongelijkheid gaat verder dan de toegankelijkheid van het onderwijs.

Of het nu de discussies over diversiteit op universiteiten betreft, de toegankelijkheid van het zorgstelsel of de digitale kloof die mogelijk ontstaat die banen een meer en meer technisch karakter krijgen, op veel plekken in de samenleving is sprake van ongelijkheid en dreigt die ongelijkheid op veel plekken toe te nemen. Redenen genoeg voor het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en ScienceGuide om dit thema centraal te stellen bij de verkiezing van de Lector van het Jaar.

Criteria voor de voordracht

Studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van hogescholen worden allen van harte uitgenodigd hun voordrachten voor de lector van het jaar in te sturen. Neem in uw voordracht graag de volgende zaken mee:

-Hoe draagt het onderzoek bij aan het begrip van en het zoeken van oplossingen voor maatschappelijke ongelijkheid?

-Hoe vertaalt dat onderzoek zich naar het onderwijs op uw hogeschool?

-Welke verbindingen gaat het lectoraat/de lector aan met maatschappelijke partners in de regio?

-Zijn studenten actief betrokken bij het onderzoek en de maatschappelijke doorwerking van het onderzoek?

Lectoren van alle mogelijke disciplines in het HBO maken kans Lector van het Jaar te worden, mits het thema maatschappelijke ongelijkheid op enigerlei wijze in het onderzoek en de verbinding met onderwijs en praktijk duidelijke naar voren komt.

Een voordracht zou daarom idealiter voorzien zijn van een – graag ook feitelijke – onderbouwing van concrete daden, realisaties en resultaten die dit kunnen onderstrepen; testimonials van alumni en partners in binnen- en buitenland; input vanuit de betrokken studenten bij dit onderzoek en van collega’s/docenten binnen de hogeschool, Centers of Expertise en het netwerk in de beroepspraktijk.

Graag ontvangen wij de voordrachten op lectorvanhetjaar@iso.nl uiterlijk vrijdag 16 december aanstaande. De jury begin januari de genomineerden voor de titel Lector van het Jaar bekend maken, waarna later die maand de winnaar gehuldigd zal worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK