AWTI gispt innovatiebeleid kabinet

Nieuws | de redactie
9 december 2016 | In een vandaag verschenen rapport kraakt het adviesorgaan van de regering, de AWTI het innovatiebeleid van het kabinet. Hij pleit overeenkomstig de oproep van de Wetenschapsagenda om de komende jaren een miljard extra te investeren in fundamenteel, toegepast en praktijkgerichtonderzoek.

Het advies met de titel ‘Houd de basis gezond’ komt met de kraakheldere oproep om in de toekomst meer te investeren in onderzoek. “In de afgelopen jaren van hervormingen en bezuinigingen zijn we noodgedwongen relatief karig geweest met investeren. Nederland dreigt nu echter onder het internationale gemiddelde te raken.”De adviesraad ziet een sombere trend in de begroting: “Bovendien nemen volgens de huidige plannen de publieke investeringen in onderzoek en innovatie de komende jaren nog verder af. Een ambitieus kennis- en innovatiebeleid vraagt om een bijbehorend budget.

De kenniscoalitie krijgt bijval

De AWTI sluit zich aan bij de kenniscoalitie, een samenwerking van bedrijfsleven en koepels in het hoger onderwijs die samen de Wetenschapsagenda vormen, om meer te investeren in kennis en innovatie. “Er wordt inmiddels breed gepleit voor tenminste 1 miljard euro per jaar aan extra publieke middelen. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) sluit zich hierbij aan.”

De AWTI geeft wel aan dat deze investering uiteindelijk een politieke afweging blijft. “De hoogte van dit bedrag geeft de orde van grootte van de benodigde intensivering weer. Het is onmogelijk om exact aan te geven hoeveel er extra door de overheid geïnvesteerd zou moeten worden om het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem sterk genoeg te houden. Dit is uiteindelijk een politieke afweging.”

Vervolgens komt de AWTI met een reeks aan voorstellen waar dat miljard extra aan besteed kan worden, maar met een algemene gemene deler. “De belangrijkste ambitie die de overheid met de besteding van extra middelen moet nastreven is volgens de AWTI het versterken van de basis van het systeem. Dit is noodzakelijk om het onderzoeksklimaat aantrekkelijk te houden, met uitstekende randvoorwaarden en ruimte voor talent. Een dergelijke uitgangssituatie is in een geglobaliseerde samenleving het fundament voor de verdere ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem.”

Heipalen slaan voor diepteonderzoek

Concreet wil het adviesorgaan van de regering het niveau van publieksfinanciering van de onderzoek en innovatiefinanciering ophogen tot het niveau van landen om ons heen. Dit betekent dat een aanzienlijk bedrag besteed moet worden aan vijf prioriteiten: 

“Verstevig met prioriteit de basis. Doe dit door het ophogen van het niveau van publieke onderzoeks- en innovatiefinanciering tot dat van de landen om ons heen (600 miljoen euro per jaar). Hierbij zijn er vijf prioriteiten (met richtinggevende bedragen):

  • Ongebonden risicovol onderzoek met een lange tijdshorizon (200 miljoen);
  • Toegepast onderzoek (150 miljoen);
  • Praktijkgericht onderzoek (130 miljoen);
  • Onderzoeksfaciliteiten (100 miljoen);
  • De basisinfrastructuur voor ICT (20 miljoen).”

De investering in fundamenteel onderzoek komt zowel terecht bij de eerste als de tweede geldstroom. “De AWTI beveelt daarom aan om, wanneer extra investeringen mogelijk zijn, een belangrijk deel hiervoor in te zetten. Daarbij gaat het zowel om de middelen waarover de universiteiten zelf beschikken, als om de gelden die NWO in open competitie verdeelt. De oplossing ligt volgens de adviesraad dus niet aan de kant van de competitie: “De honoreringspercentages bij NWO-aanvragen zijn op dit moment veel te laag, tot frustratie van veel wetenschappelijk talent.”

Binair investeren

De AWTI benadrukt dat het hbo-onderzoek ook behoort tot de basis van het innovatiebeleid en daarom ook meer investeringen verdienen. “Een volgende prioriteit in het versterken van de basis is, wat de AWTI betreft, het investeren in de verbreding en uitbreiding van het praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen. Dit onderzoek is de afgelopen vijftien jaar naar een hoger professioneel niveau getild, maar is nog steeds naar verhouding te bescheiden van omvang.”

Het geld dat AWTI wil investeren in hbo-onderzoek moet via de weg van de Centres of Expertise. “Het uitvoeren van onderzoek behoort tot de kerntaken van hogescholen, maar het is voor hen nog altijd lastig om dit te organiseren. Ook samenwerking met andere kennisinstellingen komt nog onvoldoende van de grond. Onder meer vanwege onbekendheid bij universiteiten met het onderzoek op hogescholen en het ontbreken van prikkels voor samenwerking. Om juist deze samenwerking te verbeteren, kunnen extra investeringen het beste ingezet worden ter versterking van de Centres of Expertise, waarmee inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan.”

De overige €400 miljoen is bedoeld om de private investeringen aan te jagen doormiddel van een hefboomeffect. Dit geld is bestemd om te investeren in publieke-private samenwerking gericht op economische kansen en maatschappelijke opgaven zo wordt  €270 miljoen besteed aan subsidie om bedrijven en kennisinstellingen beter te laten samenwerken. Daarnaast wordt de financiering van de topsectoren uitgebreid met €130 miljoen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK