Baangarantie voor pabo-studenten van Rotterdam Zuid

Nieuws | de redactie
22 december 2016 | Honderd jongeren van Rotterdam-Zuid krijgen een baangarantie als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie pabo’s en succesvol afronden. Die afspraak hebben de schoolbesturen in het po gemaakt met de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de roc’s Albeda en Zadkine.

Met deze intensieve samenwerking verwachten de scholen dat een grotere en meer diverse groep studenten zich aangetrokken voelt tot het vak van leraar in het basisonderwijs. Dat wil zeggen: een betere balans in man/vrouw, onderwijs achtergrond en etniciteit. De afgelopen jaren is sprake van een stevige daling van de instroom op de lerarenopleidingen basisonderwijs, vooral als gevolg van strengere toelatingseisen. Hierdoor dreigt er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs te ontstaan.

Met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de gemeente Rotterdam wordt nu meer Rotterdams talent naar het primair onderwijs geleid. Wethouder Hugo de Jonge: ”Het is mooi dat de Rotterdamse onderwijsinstellingen snel met een goede oplossing zijn gekomen voor een probleem waar we de komende jaren veel last van gaan krijgen. Ik denk dat meer schoolbesturen in Rotterdam en in de regio hierin geïnteresseerd zullen zijn.”

Talenten scouten in vwo en mbo

De onderwijsinstellingen hebben met elkaar afgesproken om drie sporen te volgen. Zo worden jongeren op de havo, het vwo en het mbo, al in de eerste helft van 2017 via betere voorlichting en talentscouting geïnteresseerd voor een loopbaan in het primair onderwijs. In aanvulling op deze scouting- en wervingsactiviteiten, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs en de pabo’s een programma ontwikkelen om vwo’ers te interesseren voor een onderwijsloopbaan. 

Om te komen tot een betere doorstroom van mbo-studenten naar de pabo, richten Albeda en Zadkine samen met de Rotterdamse pabo’s een schakeltraject in voor mbo-studenten. Hiervoor heeft de minister van Onderwijs inmiddels financiële ondersteuning toegezegd. Mbo-studenten worden tijdens dat traject voorbereid op het studeren aan de pabo en de strenge toelatingstoetsen. Ook is het de bedoeling dat jongeren die voor dit traject kiezen tijdens hun schoolcarrière betaalde werkzaamheden verrichten in het onderwijs.

Amsterdam ging Rotterdam al voor

Onlangs werd bekend dat de iPabo in Amsterdam ook een baangarantie afgeeft voor haar studenten, bovendien investeren zij ook met middelen uit de gelijke kansenagenda van minister Bussemaker in een soepelere overgang tussen mbo en de pabo. 

De schoolbesturen in het primair onderwijs garanderen dat vanaf schooljaar 2017/2018, elk jaar, 100 pabo-studenten van Rotterdam Zuid, na afloop van hun studie zeker zijn van werk bij een van de aangesloten scholen op Zuid. De scholen hebben vooraf een verdeling gemaakt: Boor 39, RVKO 30, PCBO 25, Sipor 5, Cosmicus 1. De scholen hebben de intentie de carrière startgaranties in de toekomst uit te breiden naar andere scholen in Rotterdam en omgeving. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, is er al veel ervaring met het afgeven van carrière startgaranties door werkgevers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK