CDA-jongeren in opstand tegen moederpartij

Nieuws | de redactie
20 december 2016 | Een hogere OV-boete is onacceptabel zolang het OV-systeem niet verbeterd wordt, zo stellen studentenbonden ISO en LSVb, samen met het CDJA. De moederpartij vindt het juist onbestaanbaar dat studenten willens en wetens frauderen met de OV-kaart en wil actie van de minister.

Vorige week debatteerde de Kamer over het verhogen van de boete voor het te laat stopzetten van het studentenreisproduct. Momenteel is die boete €97 per halve maand. In het nieuwe voorstel van CDA en VVD gaat die prijs omhoog naar €150 per halve kalendermaand, na een kleine verlaging in de eerste maand. Michel Rog (CDA) vindt dat deze boete omhoog kan omdat 10% van de studenten de OV-kaart laat doorlopen, dat gaat jaarlijks om 16.000 oud-studenten. “Ik zou het een gotspe vinden als dit huis dat misbruik legitimeert.”, reageerde Rog vorige week in de Kamer op het voorstel van de minister om de hoogte van de huidige boete te handhaven. 

Niet studenten straffen 

Volgens ISO-voorzitter Jan Sinnige slaat men met dit voorstel de plank volledig mis. “Studenten moeten nog steeds naar een NS-automaat om hun product eraf te halen en worden slecht geïnformeerd over wanneer dat moet. Dan is het dus zaak om de OV-kaart te verbeteren, niet studenten te straffen.”

Ongeveer de helft van de studenten vergeet zijn abonnement stop te zetten, waardoor er in 2014 en 2015 voor ruim 56 miljoen euro aan boetes werd geïnd. Uit onderzoek van ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat de gebrekkige informatievoorziening richting de studenten de hoofdreden is waarom zij vergeten hun abonnement stop te zetten. LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: “Het systeem dat we nu hebben klopt van geen kant. Om dan de boetes te gaan verhogen zonder eerst fatsoenlijke informatievoorziening te regelen is volslagen idioot. Anders worden een grote groep studenten benadeeld zonder dat het echte probleem wordt aangepakt.”

Afzien van verhoging

De fraude die gepleegd wordt met het studentenreisproduct is een probleem, zo erkennen de organisaties. Ze wijzen ze op de andere manieren om dit tegen te gaan, zoals het automatisch stopzetten van de OV-kaart en een getrapt systeem. In het huidige voorstel zit één trap en dat is volgens de organisaties niet genoeg. Sinnige: “In deze vorm straf je alsnog de studenten die slecht geïnformeerd zijn en geen kwade bedoelingen hebben.”

Vandaag stemt de Tweede Kamer over de voorgenomen verhoging van de boete. Het ISO, de LSVb en het CDJA roepen de Tweede Kamer op af te zien van een verhoging en in plaats daarvan alternatieve mogelijkheden te laten onderzoeken om misbruik van de ov-studentenkaart tegen te gaan.

Update: 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK