Derde ronde voor open onderwijs

Nieuws | de redactie
22 december 2016 | De stimuleringsregeling voor open en online onderwijs van SURFnet en OCW is onverminderd populair. In de derde ronde werden maar liefst 55 aanvragen ingediend. Dat is ruim twee keer zo veel als in de vorige aanvraagronde.

In 2014 werd op de vleugels van de MOOC-hype gestart met de stimuleringsregeling die hogescholen en universiteiten uitdaagt met nieuwe vormen van onderwijs aan de slag te gaan. Met de regeling kunnen hogeronderwijsinstellingen ervaring opdoen met het toepassen van open en online onderwijs.

Lectoraat van Codarts

In de eerste ronde werden uiteindelijk 11 projectvoorstellen door het ministerie van OCW gehonoreerd met een subsidie van maximaal €100.000,-. Daarmee werd onder meer een lectoraat opgezet door Codarts en de TU Delft en werd een cursus Big History opgezet door de Universiteit van Amsterdam.

Inmiddels is de stimuleringsregeling aanbeland bij de derde ronde. In deze derde ronde zijn 35 aanvragen afkomstig uit het wo en 20 uit het hbo. In totaal hebben 26 verschillende hogeronderwijsinstellingen een beroep gedaan op de regeling, als penvoerder of als samenwerkingspartner. 7 van de 55 aanvragen zijn ingediend door een samenwerkingsverband waarbij meerdere instellingen betrokken zijn.

Besluit in mei

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt in eerste instantie een voorselectie. Begin februari 2017 krijgen de indieners van de 20 best beoordeelde aanvragen de gelegenheid hun voorstel persoonlijk toe te lichten. In deze ronde van de stimuleringsregeling is een budget beschikbaar van 700.000 euro. Uiterlijk 1 mei 2017 neemt de minister van OCW een besluit over de financiering op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK