Het is ons geld

Nieuws | de redactie
20 december 2016 | “Blijf met je fikken van onze studievoorschotmiddelen af, wie er ook in de regering komt, het is ons geld.” Voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich doet een oproep aan de politiek om de opbrengsten van het studievoorschot ook bij het volgend kabinet te behouden voor het hoger onderwijs.

De studentenbonden het ISO en LSVb overhandigden samen met de koepels, VSNU en de VH een agenda aan minister Bussemaker om in de toekomst meer te investeren in intensiever en kleinschaliger onderwijs. Met het vijfpuntenplan willen zij investeren in meer docenten, professionalisering van docenten, begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten.

Bij de overhandiging van deze gezamenlijk agenda op de Haagse Hogeschool zette de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich uiteen waarom deze agenda in het licht van de verkiezingen zo urgent is. “Het is een goed teken dat wij samen met het ISO, de LSVb en de Vereniging Hogescholen het eens zijn hoe wij samen in de toekomst de studievoorschotmiddelen willen gaan besteden. Dat is van belang voor alle studenten en docenten. Wij willen met de studievoorschotmiddelen een kwalitatieve impuls geven aan het onderwijs. Wij vinden dat dan ook een echte waarschuwing in de richting van de politiek: blijf met je fikken van onze studievoorschotmiddelen af, wie er ook in de regering komt, het is ons geld.” 

Vooral studenten een stem geven

Daarnaast wilde Dittrich dat vooral op lokaal niveau afspraken worden gemaakt hoe dat geld besteed moet worden. Dus niet top-down zoals bij de prestatieafspraken het geval was. “Wij willen dit doen met afspraken op lokaal niveau. Het is een oproep van hogescholen en universiteiten om gezamenlijk te praten over de wijze waarop wij die middelen gaan besteden. Niet top-down, maar bottum-up daar staan wij voor. Wij willen vooral de studenten en docenten een stem geven om invulling te geven aan deze bestuurlijke agenda.”

Minister Bussemaker zag vooral veel overeenstemming tussen haar ministerie en het veld wat betreft deze agenda. “Laat ik allereerst zeggen dat ik heel blij ben met dit moment, omdat het uitstraalt dat wij allemaal hetzelfde vinden. Dat studievoorschot daar hebben wij best wel een lastige weg voor moeten afleggen. Ik in ieder geval wel, maar ik ben blij dat het gelukt is, omdat wij daarmee kunnen investeren in de kwaliteit van onderwijs. Door jullie is mijn Strategische Agenda een stap verder gebracht. Dat vind ik heel erg mooi en dat biedt heel veel perspectief voor de toekomst.”

Dat is jammer

De voorzitter van de LSVb, Jarmo Berkhout hield de minister voor dat haar studievoorschot ook negatieve aspecten heeft. “Wij hebben natuurlijk gezien dat met de invoering van het studievoorschot dat het de toegankelijkheid niet ten goede is gekomen en dat is jammer. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij dat zoveel mogelijk tegengaan. Wij zijn verplicht om er voor te zorgen dat kwetsbare groepen zo makkelijk mogelijk de weg kunnen vinden naar het onderwijs.” 

De voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf drukte Bussemaker op het hart, dat deze agenda ook vooral een boodschap was over het hoofd van de minister heen. “Ongeacht de opvatting over het studievoorschot, of het nu wel of niet goed is. Dat is er nu en dat betekent dat die opbrengsten er komen. De boodschap van deze gemeenschappelijke agenda is: ga door op het spoor van de Strategische Agenda. Het is aan jou, maar eigenlijk over jouw hoofd heen ook een heel duidelijk signaal naar een volgend kabinet en politieke partijen die daarin keuzes moeten maken.” 

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK