Maatwerk voor vluchtelingstudent

Nieuws | de redactie
13 december 2016 | Er is meer maatwerk en regionale samenwerking nodig om statushouders in Nederland sneller op hun niveau aan de slag te kunnen laten gaan. De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF pleit voor meer kennisdeling om de begeleiding van vluchtelingen efficiënter te laten verlopen.

Inmiddels zijn onder impuls van de UAF een aantal pilotprojecten gedaan waar gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven en vluchtelingenorganisaties werken om vluchtelingen aan het werk te krijgen of in het onderwijs in te laten stromen. Zo is op initiatief van de Hogeschool Utrecht een project gestart voor vluchtelingen die in de ICT aan de slag willen.

Snel op eigen niveau aan de slag

Samen met de gemeente Utrecht, AFAS Foundation en het UAF is een pre-bachelor opgezet die is gericht op een snellere toeleiding via studie naar de arbeidsmarkt. Dit studiejaar zijn daar nog twee pre-bacheloropleidingen bijgekomen voor aankomende ingenieurs en docenten in het voortgezet onderwijs.

In Groningen wordt onderzocht of nauwere samenwerking mogelijk is tussen onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, diverse hbo-instellingen, bedrijven, de gemeente en het UAF. De gezamenlijke inzet is dat statushouders zo snel mogelijk op hun eigen niveau aan de slag gaan in de stad of de regio. Mardjan Seighali, directeur UAF: “Door de competenties van een vluchteling als uitgangspunt te nemen en nauw samen te werken bij het bepalen van kansrijke trajecten naar werk, is sneller resultaat te boeken.”

Experiment met inloopspreekuren

Op hoger onderwijsinstellingen in Groningen, Amsterdam en Zwolle wordt  geëxperimenteerd met inloopspreekuren, in samenwerking met medewerkers van het UAF. Seighali: “Deze laagdrempelige ontmoetingen slaan erg aan, zowel bij hoogopgeleide vluchtelingen die zich oriënteren op een studie in Nederland als bij de medewerkers van onderwijsinstellingen.”

Om de integratie te versnellen zet het UAF in de komende drie jaar nadrukkelijk in op kennisdeling met alle belanghebbenden. Seighali: “We stellen onze expertise graag beschikbaar aan iedereen die een rol speelt in het traject van een vluchtelingstudent. Dat is in het belang van de vluchteling en van de samenleving.” Naar verwachting starten medio 2017 meer regionale samenwerkingsverbanden, om te beginnen in regio’s waar relatief veel vluchtelingstudenten wonen en studeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK