OV-kaart leidt tot kribbig debat in de Kamer

Nieuws | de redactie
16 december 2016 | “Het was gewoon een heel dom voorstel dat de minister deed.” Pieter Duisenberg (VVD) vindt dat minister Bussemaker frauderende studenten het hand boven het hoofd houdt door de boete op oneigenlijk gebruik van de OV-kaart niet te verhogen, ook het CDA begrijpt niet waarom de minster dit doet.

Gisteren werd een stekelig debat gevoerd in de Kamer. Het ging over aanpassingen in de wet op de studiefinanciering. Het meest pregnante onderdeel van die wetswijziging ging over de boete die studenten moeten betalen als zij hun ov-studentenkaart niet opzeggen, wanneer zij na vijf jaar daar geen recht meer op hebben. Deze studenten krijgen nu een boete van €97 per twee weken. De VVD en het CDA met steun van de PVV willen dat de boete verlaagd wordt naar €75 in de eerste maand, om niets vermoedende studenten tegemoet te komen, maar daarna wordt de boete verhoogd naar €150. Om op die manier te voorkomen dat misbruik loont. 10% van studenten doet dat, zo blijkt uit onderzoek van ResearchNed.

Niet netjes

Paul van Meenen (D66) vond dit geen nette oplossing. “CDA en VVD willen ex-studenten straffen voor het feit dat de overheid en de NS deze systemen niet op orde hebben. Mijn fractie vindt dat niet netjes. Deze mensen zijn net afgestudeerd en hebben het al niet zo breed, en dan ga je ze zo pesten, terwijl we allemaal weten dat hooguit 10% van hen misbruik maakt van de ov-jaarkaart. De voorkeur van D66 heeft echter uitdrukkelijk dat de kaart gewoon automatisch stopgezet wordt. Dat moet anno 2016/2017 toch mogelijk zijn?”

Van Meenen wees daarbij op het plan van het CDA om de OV-kaart te versoberen in ruil voor terugkeer van de basisbeurs. “Tegen het CDA zeg ik: ik hoop dat jullie originelere manieren bedenken om plannen voor de terugkeer van de basisbeurs te financieren dan dit plan om het over de ruggen van oud-studenten te doen.”

Bevangen door verkiezingskoorts

Michel Rog vond dat de tegenstanders voor de verhoging van de boete dit deden omdat zij last hadden van verkiezingskoorts. “Die partijen zijn nu bevangen door verkiezingskoorts en proberen nu in het gevlei te komen bij studenten, die zij daarmee eigenlijk wegzetten als lieden die kwetsbaar zouden zijn en beschermd moeten worden omdat zij niet zouden begrijpen dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Uit het onderzoek blijkt echter dat zij precies weten wat hun verantwoordelijkheid is. En gelukkig maar, want het zijn allemaal hoogopgeleide mensen.”

Pieter Duisenberg rekende de Kamer voor hoeveel de overheid betaalt aan de ov-kaart per student. “Deze ov-kaart heeft een waarde van €340 per maand. Dat is meer dan €4.000 per jaar. Dus zij krijgen een gratis reisrecht bij vijf jaar ter waarde van €20.000. De totale publieke middelen voor studenten-ov lopen op van 0,75 tot 1 miljard euro.” 

Strategisch en financieel 

Duisenberg vond dan ook dat studenten na deze periode van vijf jaar niet meer mochten frauderen met de kaart, maar dat er studenten zijn die dat willens en wetens doen. “Hier is het motief in veel gevallen calculerend, strategisch en financieel. Dus denk ik dan: wat te doen met die boete? Want die werkt niet voldoende preventief. Het is de verantwoordelijkheid van de student om het reisproduct stop te zetten. Dat is klip-en-klaar. Op de site van DUO staat dat overal.”

De brede wens van de Kamer om de kaart automatisch stop te zetten was volgens de minister nog niet zo makkelijk bij DUO. “We kunnen heel veel met techniek, maar we kunnen niet alles. We moeten ontzetten oppassen dat we daarmee systemen ook niet helemaal gek maken. Ik heb daar als verantwoordelijk minister voor DUO ervaring mee. Ik weet hoe ingewikkeld dat is. Ik ben blij dat DUO het heel goed doet, dat wij tot de beste uitvoerders behoren. En dat wil ik ook zo houden. Ik wil ook niet het hele openbaar vervoer in de war schoppen.” 

Minister Bussemaker wilde vooral eerst aan een betere informatievoorziening werken. “Als die informatievoorziening verder verbeterd is, staat wat mij betreft ook de mogelijkheid open om meer te differentiëren, en dus ook om een hogere boete toe te passen. Op dat moment gaan we dus over tot een verhoging van de boete.” 

Duisenberg vond dat de minister toch de boete moest te verhogen. “Wat is de basis voor die €100? Waarom niet €50, €25, waarom niet €200? Het was gewoon een heel dom voorstel dat de minister deed. Sorry, ik kan het niet anders stellen. Daarom is het amendement ingediend. Dan kan de minister allemaal andere redenen hebben bedacht, maar het was gewoon een dom voorstel.

Volgende week dinsdag wordt er gestemd over het voorstel van het CDA en de VVD.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK