Revolutionaire vernieuwing van onderop

Nieuws | de redactie
19 december 2016 | Een ‘organisatie binnen een organisatie’, zo zien De Fontys Educational Designers (FED) zichzelf. Twee jaar geleden begon een jonge groep docenten binnen Fontys met het veranderen van het onderwijs van onderop. “Wij gaan niet vertellen hoe het moet, we maken het onderwijs samen.”

Op 16 april 2015 werden vier jonge medewerkers beloond met de ‘Gouden Plag’ van Fontys. Ze werden beloond voor het beste idee rondom het ontwerpen van inspirerend onderwijs. Door in multidisciplinaire teams ervaringen te delen en hun kennis te verdiepen worden instituten binnen Fontys aan elkaar verbonden met als doel: verwondering over het onderwijs voor iedereen. Met die gedachte begon deze groep jonge docenten van Fontys twee jaar geleden in September 2015 de Fontys Educational Designers.

Een steuntje in de rug

In augustus van dit jaar werden de docenten achter Fontys Educational Designers beloond met de 3e plek bij de Fontys Denk Groter prijs, voor de positieve energie die zij creëren om veranderingen in het onderwijs te bewerkstelligen. “Dat was natuurlijk wel een steuntje in de rug,” legt Erik Frey, docent bij de Academy for Creative Industries uit.

“We willen kijken of we onze droom om het onderwijs revolutionair te vernieuwen waar kunnen maken.” Dit met als doel studenten zichzelf te laten ontwikkelen tot een global citizen die het leren leren onder de knie heeft om zich vervolgens staande te kunnen houden op de dynamische arbeidsmarkt.

Frey stelt dat in de veranderende maatschappij, steeds andere zaken gevraagd worden aan docent en student. “Wij zien studenten ook echt als competente rebellen die dat verbinden en verdiepen met ons delen.”

Vanuit die gedachte het onderwijs veranderen op een grote hogeschool als Fontys met vestigingen in verschillende steden is geen sinecure. “Er zijn zo’n negentwintig instituten bij Fontys.” zegt Frey. “We voeren daarom heel veel ontwerpsessies uit waarbij meerdere mensen van die verschillende hogescholen betrokken zijn, uiteraard is ook de student vertegenwoordigd. Wij gaan niet vertellen hoe het moet, we maken het onderwijs samen middels een ontwerpproces dat gestoeld is op Design Thinking.”

Groeien als Uber en AirBNB

“Iedereen werkt al heel hard aan de kwaliteit van het onderwijs,” merkt Frey. “Wij hebben eigenlijk gezegd: ‘wij komen je daarbij helpen als je dat wilt’.” Inmiddels heeft Fontys Educational Designers zo’n zes tot zeven kernleden die wekelijks 2 dagen of meer te besteden heeft aan het vormgeven van de droom, daaromheen zijn momenteel 6 flexibele leden voor een dag in de week actief. “We zien onszelf wel echt als een organisatie binnen een organisatie.”

Frey maakt de vergelijking met bedrijven als Uber en AirBNB die begonnen als startup, maar inmiddels exponentieel gegroeid zijn. Zo’n ontwikkeling ziet hij ook voor zich voor het gedachtegoed dat Fontys Educational Designers wil verspreiden op de hogeschool. “We zijn nu twee jaar bezig en het is heel erg hard gegaan.”

Eén voorbeeld van de ontwikkeling die de visie en plannen van de groep docenten heeft doorgemaakt is de ontwikkeling van een minor die begin 2017 van start zal gaan. “Deze minor genaamd Embrace Technology Entrepeneurship and Creativity,”  is volledig ontwikkeld op het gedachtengoed van FED “We gaan met niet-technische studenten aan de slag met creativiteit, technologie en het ontwerpen van prototypes die de wereld beter maken vanuit de global challenges die we als wereldbevolking in de ogen kijken. We zullen tijdens de minor de studenten uitdagen om hun eigen leeruitkomsten te formuleren en een leerproces ingaan in relatie tot hun unieke bijdrage die ze als persoon met zich meebrengen.

Kruisbestuiving in het onderwijs

Frey erkent dat het ontwikkelen van nieuw onderwijs naast het onderwijzen zelf een aardige wissel trekt op zijn tijd. “Ik ben heel blij dat onze ideeën ook gedragen worden door de organisatie. Onze directeuren hebben voor ons ook uren vrijgemaakt om hiermee bezig te zijn. De tegenprestatie die verlangd wordt is dat er dan ook echt kruisbestuiving en verbetering plaats vindt in het onderwijs op de instituten waar we werkzaam zijn.”

Voor de toekomst hoopt Frey dat Fontys Educational Designers nog zichtbaarder gaan worden door de hele hogeschool en in het onderwijsland in Nederland. “We willen jaarlijks opschalen, maar we willen ook kijken of we een zichtbare, fysieke plek op de hogeschool kunnen krijgen. Het idee van Fontys Educational Designers moet echt geborgd worden. Het zou mooi zijn als het straks echt een mooie plek binnen de gehele organisatie van Fontys heeft in de vorm van een eigen instituut.”

Tim Cardol 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK