Stilstaan bij het belang van tegenspraak

Nieuws | de redactie
20 december 2016 | Met een heuse Election Night stond de Hogeschool Rotterdam gisteren stil bij de verkiezing van de nieuwe medezeggenschap. Het belang van georganiseerde tegenspraak in de hogeschool is groot en dus mag de opkomst hoger. “Dit is het begin van wat een traditie moet worden.”

“Mag ik al lopen?” vraagt één van de jonge studenten zich vertwijfeld af als hij zijn naam heeft om horen roepen als één van de nieuw gekozenen in de Rotterdamse medezeggenschap. De rode loper is uitgelegd, maar het begin is hier en daar nog wat onwennig. Als spreekstalmeester van de avond, roept directeur concernstaf Erwin van Braam alle studenten en medewerkers die de medezeggenschap ingaan één voor één naar voren.

In totaal waren er 532 kandidaten voor de 101 zetels die er te verdelen zijn in de centrale medezeggenschap én de raden die de instituten zelf kennen. Met 16,8% is de studentenopkomst bij het Instituut Commnicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) het hoogst. Bij de medewerkers ligt de opkomst aanmerkelijk hoger en dus roept Erwin van Braam studenten op vooral te gaan stemmen.

Heftig met elkaar praten

Collegevoorzitter Ron Bormans benadrukt het belang van sterke medezeggenschap bij het feliciteren van de nieuwe raadsleden. Nog die middag sleepte hij na veel discussie de jaarbegroting door de CMR. “Als we heftig over zaken met elkaar praten, wordt er mijns inziens bijna altijd beter. Goede medezeggenschap is belangrijk, dus zorg dat de gekozenen legitimatie hebben,” benadrukte Bormans terwijl hij ook de kandidaten die niet verkozen werden bedankte.

De Election Night was ook het moment om stil te staan bij het vertrek van Fons van Maldeghem als voorzitter van de CMR. Liefst tien jaar zat de docent sociale opleidingen in de raad. Van Maldeghem constateerde in zijn afscheidsspeech onder meer een toenemende feminisering in de top van de Hogeschool Rotterdam. Toch was het hem nog niet genoeg. “Als ik kijk naar de onderwijsdirecteuren kan er nog wel een stapje gezet. Misschien toch een quotum vaststellen voor 2020.”

Een weerbarstig vraagstuk

Gevraagd naar zijn ervaringen in tien jaar medezeggenschap, stelde Van Maldeghem – die volgend jaar met pensioen gaat – tegen ScienceGuide vooral de toenemende diversiteit aan de orde. “We hebben hier een enorme diversiteit en dat is een enorm weerbarstig vraagstuk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de roep om meer BSA, omdat dat rendementen oplevert vraag ik mij af of we het goede doen.”

“Ik weet niet of je met een BSA de kwaliteit verbetert en ik denk wel dat het leidt tot exclusie. Misschien zijn we te bang van de uitvalscijfers,” waarschuwde Van Maldeghem. Wat met die kritiek gaat gebeuren is aan de opvolgers van de scheidend voorzitter. “Ik denk dat je veel belangrijker bent geweest dan je zelf denkt,” sprak Bormans aan het slot lovende woorden. “Ik heb er in ieder geval veel lol in gehad,” lachte Van Maldeghem. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK