Valorisatie leidt tot verkiezingskoorts op OCW

Nieuws | de redactie
14 december 2016 | Er is een impasse ontstaan tussen Sander Dekker en Jet Bussemaker. De minister wil niet meegaan met de torenhoge valorisatieambities voor universiteiten van de staatssecretaris. Dekker vindt dat het onderzoek aan universiteiten te weinig maatschappelijke impact heeft en wil gaan werken met prestatiebekostiging.

Voor deze week stond er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg gepland over het Wetenschapsbeleid. Dit AO is verzet tot na het kerstreces. De reden is het uitblijven van de brief over valorisatie waar al sinds juli aan wordt geschreven door Sander Dekker en Jet Bussemaker. Deze brief zou vorige week naar de Kamer worden gestuurd maar dat is op het laatste moment uitgesteld. 

Stapels met conceptbrieven

Er is een impasse ontstaan tussen Dekker en Bussemaker die het gevolg is van de verkiezingskoorts onder beide bewindslieden. Bussemaker voelt er niet veel voor om in het licht van de verkiezingen Dekker zijn zin te geven in zijn stevige ambities rondom valorisatie. Inmiddels gaan er sinds de zomer stapels met conceptbrieven rond. Ambtenaren op de afdeling wetenschapsbeleid van OCW hebben zich lange tijd afgevraagd of deze brief er deze kabinetsperiode überhaupt nog zou komen.

In het hoofdlijnenakkoord dat de VSNU en de VH in december 2012 met toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) hebben gesloten is de afspraak gemaakt dat universiteiten en hogescholen indicatoren zullen ontwikkelen die op termijn kunnen worden gebruik om inspanning en resultaten op het gebied van valorisatie beter meetbaar en zichtbaar te maken. Sander Dekker wil deze agenda stevig voortzetten. Zo deed hij onlangs ten overstaan van een Ridderzaal vol wetenschappers de oproep voor meer maatschappelijke impact van het onderzoek aan universiteiten.

Niet vrolijk

De staatssecretaris wil valorisatie meer meetbaar en zichtbaar maken met duidelijkere indicatoren. De resultaten van valorisatie die de VSNU deze zomer presenteerde daar werd de staatssecretaris niet vrolijk van, zo hoort ScienceGuide van betrokkenen. 

Daarom wil Dekker nu doorpakken. OCW meldt ScienceGuide dat de staatssecretaris, “een uitgesproken mening heeft over valorisatie.”  In de uiteindelijke brief die na het kerstreces verwacht wordt komt dan ook te staan dat valorisatie niet vanzelf gaat en dat Dekker nu belangrijke stappen wil gaan zetten op dit punt. De VVD-bewindsman zal daarom een aantal maatregelen aankondigen om dit te bespoedigen. Hij wil gaan werken met prestatie-indicatoren en daar ook geld aan verbinden.

Warm hart voor fundamenteel onderzoek

Op OCW weet men dat er veel onrust is onder wetenschappers omdat gevreesd wordt dat er met aandacht voor meer valorisatie automatisch minder aandacht is voor fundamenteel onderzoek zal komen. Dekker verwacht dat de wetenschappelijke wereld gerustgesteld zal zijn na het uitkomen van de brief. Zo zou er onder wetenschappers een verkeerd beeld bestaan over de ideeën van de staatssecretaris over fundamenteel onderzoek, naar verluidt heeft hij daar juist een enorm warm hart voor. 

Het is de staatssecretaris er dan ook alles aan gelegen om iedereen er van te overtuigen dat aandacht voor meer valorisatie nog niet betekent dat er minder aandacht komt voor fundamenteel onderzoek. Integendeel, het een volgt uit het ander. Dekker vindt dat een valse tegenstelling.

Zeker TU’s voordeel bij Dekker

Binnen de universiteiten wordt ook niet onverdeeld negatief gereageerd. Zeker de technische universiteiten zouden financieel voordeel kunnen hebben van dit nieuwe beleid, omdat die relatief al veel aan valorisatie doen. Toch voelt de PvdA-minister, die de wetenschapsportefeuille deelt met Dekker, er niet voor om universiteiten af te rekenen opstrak geregisseerde prestatie-indicatoren vanuit het ministerie. Dat is nog geen gemakkelijke opgave voor de minister, omdat minister Kamp van Economische Zaken op de lijn van Dekker zit en ook meeschrijft aan deze brief.

Dat Dekker haast wil maken is niet geheel verrassend. Dekker, die op plaats zes staat op de kandidatenlijst voor de VVD, wordt getipt voor het nieuwe kabinet als bewindsman op EZ. Hij kan dan deze stevige valorisatieagenda overhevelen van OCW naar EZ.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK