Wiskunde op maat, voor iedereen

Nieuws | de redactie
16 december 2016 | Op de TU Eindhoven krijgen alle 2400 studenten in de bachelor het basisvak Calculus. Vroeger gaven tien docenten ieder op hun eigen wijze deze lessen, maar met behulp van blended learning is het onderwijs nu voor iedereen hetzelfde en tóch op maat.

Hans Cuypers is universitair hoofddocent wiskunde in Eindhoven en projectleider blended learning. Op de website van SURF vertelt hij over  de ontwikkeling die het vak Calculus heeft doorgemaakt. “De filosofie achter de introductie van de basisvakken is dat de elektrotechnicus en de bouwkundige van de toekomst dezelfde taal leren spreken. Iedere ingenieur heeft een brede basis nodig, met daarin voldoende kennis van wiskunde, natuurkunde, moduleren, design en het maken van proefopstellingen.”

Zelf het studieritme bepalen

Voorheen was het zo dat de ruim tweeduizend studenten in de bachelor het vak wiskunde verdeeld werden over tien verschillende hoofddocenten die er ieder weer hun eigen vorm van lesgeven op nahielden. Nu is het vak voor iedereen hetzelfde. Dat klinkt massaal, maar met online opgaven, toetsen en weblectures krijgen studenten veel meer de ruimte hun eigen studieritme te bepalen.

Hans Cuypers vertelt dat er een veelheid aan opgaven online beschikbaar zijn waar de studenten gebruik van mogen maken. Een aantal daarvan komt terug in een verplichte digitale tussentoets.  “De opgaven zijn geordend van makkelijk naar moeilijk. Als je een fout maakt, krijg je feedback van het systeem en kun je dezelfde opgave opnieuw maken, met andere getallen en functies. Je kunt dezelfde soort opgave honderden keren oefenen.”

Omdat de studenten online te gemonitord worden, is het voor de docenten wiskunde mogelijk hun onderwijs aan te passen op wensen en leerstijlen van de student. Sinds dit studiejaar krijgt elke student na 3 weken, na 6 weken en na afloop van het vak ook een mail met daarin zijn score op verschillende onderdelen ten opzichte van de peers. Dat biedt de studenten meer mogelijkheden om het vak op maat te volgen, door bijvoorbeeld extra te oefenen op de onderdelen die hij minder goed onder de knie heeft.

Koning in eigen klas

De ontwikkeling die het vak Calculus heeft doorgemaakt is niet vanzelf gegaan. “Voorheen was elke docent koning van zijn college,” zegt Cuypers. “Bij het samenstellen van het eerste tentamen bleek dat docenten nog erg gewend waren om hun eigen verhaal te vertellen. Dat had effect op het tentamen. Er werd veel slechter gescoord dan gehoopt.”

Inmiddels loopt het vak volgens Cuypers heel goed, maar dat betekent niet dat er ook door de docenten nog steeds geleerd wordt . “Eén van de belangrijkste lessons learned is het belang van een sterk team. In het eerste jaar redeneerden de docenten vanuit een eigen agenda, in plaats van te denken in termen van een algemeen basiscollege.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK