15% van het EU-budget moet naar onderzoek

Nieuws | de redactie
13 januari 2017 | Ten minste 15% van het EU-budget moet besteed worden aan het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, met een absoluut minimum van 15 miljard euro per programmajaar. Dit is één van de zes standpunten in het Neth-ER position paper voor de interim evaluatie van Horizon 2020.

Alleen met meer budget kunnen Horizon 2020 en het opvolgende kaderprogramma de hoge ambities realiseren. Als Europa haar eigen strategie voor groei en banen en de ambities voor het realiseren van een sterke kenniseconomie serieus neemt, dan zou de focus van het mfk drastisch moeten veranderen, het huidige meerjarig financieel kader (mfk) is teveel gericht op een achterhaald economisch model.

Excellentie en impact moeten de belangrijkste toekenningscriteria voor projecten blijven. Door excellentie aan te moedigen, draagt Horizon 2020 bij aan Europa’s mogelijkheden om internationaal concurrerend te blijven. Open Science en Open Innovation zijn cruciaal om excellentie en impact te realiseren. Daarom moedigt Neth-ER een snelle implementatie aan.

Verspreid excellentie en dicht het innovatiegat

Het is van groot belang om Europa’s innovatiegat te dichten. Dit is echter dit niet de kernopdracht van Horizon 2020; allereerst moeten nationale investeringen en hervormingen zijn excellentie in onderzoek en innovatie ondersteunen. De Europese structuur- en investeringsfondsen, in combinatie met nationale en regionale initiatieven, moeten regionale onderzoekscapaciteit helpen opbouwen om het volledige potentieel van de Europese onderzoeksruimte te realiseren. De leden van Neth-ER dragen graag bij aan het verspreiden van excellentie, en het dichten van het innovatiegat, om zo aan een sterker Europa te bouwen.

De kennisketen is de kern van de kenniseconomie. Bruggen bouwen tussen de drie pijlers van Horizon 2020 is nodig om synergiën tussen onderzoeksorganisaties en de maatschappij te realiseren. De gehele kennisketen moet worden bediend om de grootste impact te kunnen realiseren en het is essentieel dat Horizon 2020 in zowel de financiering als programmering een soepele overgang tussen de verschillende innovatiefases faciliteert.

Stel Europees onderzoek open naar de wereld

De openheid van Europees onderzoek naar de wereld helpt om alle noodzakelijke bronnen te mobiliseren en excellentie en impact te realiseren én kunnen bijdragen aan internationale stabiliteit en vrede. Europese onderzoeksprogramma’s zouden zich meer moeten richten op het potentieel van landen buiten Europa (‘derde landen’).

Horizon 2020 laat zien dat vereenvoudiging werkt. Maar het kan altijd beter en daarom moet hier aandacht voor blijven bestaan. Bijvoorbeeld voor het terugbrengen van het aantal aanvragen en het optimaliseren van de selectieprocedure, de evaluatieprocedure en administratieve processen. Ook zijn evaluatoren van hoog niveau noodzakelijk. Neth-ER stelt voor om een pool van evaluatoren op te zetten en zal zich inzetten om een bijdrage te leveren aan voldoende evaluatoren met de juiste mix van experts.

Het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, waardeert het Horizon 2020-programma enorm. In de bovenstaande zes standpunten geeft Neth-ER vorm aan haar visie op het programma en ideeën voor verbetering. Het position paper is opgesteld door Neth-ER en haar leden als input voor de interim evaluatie van Horizon 2020 en in aanloop naar het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK