De duurzame doelen van open onderwijs

Nieuws | de redactie
20 januari 2017 | OU-hoogleraar Marco Kalz heeft de leerstoel Open Education toegekend gekregen van UNESCO. Kalz gaat zich met de leerstoel richten op het toegankelijk maken van onderwijs met behulp van digitale technologie en richt zich met name op het thema duurzaamheid.

Onderwijswetenschapper Kalz, in 2015 reeds benoemd tot hoogleraar Open Education bij de faculteit Management, Science and Technology van de Open Universiteit, focust zijn leeropdracht op de eisen en effecten van open onderwijs en de vraag, hoe er via massale open cursussen (MOOC’s) grote maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost. “In discussies over MOOC’s wordt meestal vanuit een (socio)- economisch of  kwalificatie perspectief gekeken, niet naar duurzame doelstellingen die ermee kunnen worden bereikt.” 

MOOC helpt regio’s verduurzamen 

Vanuit de leerstoel die nu onder de paraplu van de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) valt, hoopt hij deze sociale en culturele dimensie van zijn onderzoek uit te bouwen. “Zo hebben wij samen met het VN-Milieuprogramma (UNEP) een MOOC georganiseerd waaraan 6.500 mensen deelnamen rondom watervervuiling. Daaruit blijkt dat de awareness toeneemt, uit onderzoek dat ik dit jaar doe moet blijken of dat ook structureel is.” Bovendien hebben de deelnemers – afkomstig uit 200 landen – aan het eind van de cursus een actieplan uitgewerkt om in hun lokale en regionale context zaken te verbeteren. 

Dat is ook vanuit onderwijstechnologisch en psychologisch perspectief interessant, legt Kalz uit. “We zoeken uit wat er van die plannen gerealiseerd is. Niet alleen om te kijken of er een bijdrage is geleverd aan verduurzaming, maar vooral ook om te kijken wat de impact van de cursus is. Wordt de kennis voldoende overgedragen om zo’n actieplan uit te voeren en hoe kunnen we MOOC’s verbeteren om dat (beter) mogelijk te maken?” 

Kennis in Afrika beter verdelen 

Met andere organisaties en NGO’s is Kalz bovendien bezig om ook op andere duurzaamheidsonderwerpen cursussen te ontwikkelen. “Een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit. Samen met internationale partners bouwen we aan deze kennisinfrastructuur en kijken we welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om doelgericht maatschappelijke problemen op te lossen.” 

Een andere pijler van het onderzoek van Kalz betreft Afrika. De educatieve middelen zijn binnen het continent zeer verschillend verdeeld, waaronder de technologische middelen om kennis met elkaar te delen. “Bovendien gaat het bij kennis delen ook over de vraag of men ook in staat is hún kennis te delen en aan te bieden. Dat het niet  alleen van de global north naar de global south is, maar ook andersom. Ook daar wil ik vanuit mijn leerstoel onderzoek naar doen.” 

Kalz organiseert samen met partners uit het netwerk een symposium in maart tijdens de Open Education Global Conferentie.  Op 27 januari 2017 verzorgt de OU samen met de Nationale UNESCO Commissie een masterclass, waarin onder andere het werk van de leerstoel nader wordt geïntroduceerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK