Drie genomineerde lectoren

Nieuws | de redactie
18 januari 2017 | Op 2 februari huldigen het ISO en ScienceGuide in Den Haag de Lector van het Jaar. Uit de inzendingen vanuit heel het land zijn drie lectoren genomineerd die meedingen naar de prijs: Louise Elffers (HvA), Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) en Marijke Kral (HAN).

Het Inspectierapport ‘De staat van het onderwijs’ heeft ongelijkheid op de politieke agenda gezet in het onderwijs. Reden voor het ISO en ScienceGuide om dit thema ook centraal te zetten in onze verkiezing van Lector van het Jaar. En dus kregen wij een veelheid aan inzendingen toegestuurd.

Het niveau was hoog, maar we zijn er in geslaagd drie lectoren te selecteren die er uitspringen vanwege hun directe aansluiting met het vraagstuk dat op de agenda wordt gezet en de manier waarop deze lectoren zich hierop profileren.

Nadja Jungmann (HU)

Als lector Schulden en Incasso op de Hogeschool Utrecht doet Nadja Jungmann sinds 2010 onderzoek naar hoe schuldenproblematiek het beste aangepakt kan worden. Sinds de crisis zijn veel meer mensen in de financiële problemen gekomen en onderzoek naar een aanpak hiervoor was er nog maar weinig.

Nadja Jungmann ontpopt zich met haar onderzoek nadrukkelijk als een belangrijke stem in de discussies hierover en profileert zich regelmatig in de media als schuldenproblematiek ter sprake komt. Maar dat niet alleen, want ook in het aanpakken van de problemen levert Jungmann een belangrijke bijdrage.

Zo zorgde het onderzoek van Jungmann er voor dat gemeenten in 2016 moesten stoppen met de uitsluiting van bepaalde groepen schuldenaren en dat gerechtsdeurwaarders geen beslagen mogen leggen die de schuldenaren alleen maar verder in de problemen brengen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de enorme impact die een lector met praktijkgericht onderzoek kan hebben.

Louise Elffers (HvA)

Toen Louise Elffers (1978) in 2015 werd benoemd als lector Beroepsonderwijs aan de HvA was zij één van de jongste lectoren van Nederland. In haar onderzoeksprogramma is specifieke aandacht voor de doorstroom naar het hbo vanuit het mbo, een thema dat ook op de landelijke politieke agenda staat. Elffers onderzoekt de mogelijkheden om deze groep studenten extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld via zomercursussen en coachingsprojecten.

Die benadering werkt, zo zien ook collega’s bij de dienst studentenzaken van de HvA. “Het werk van Louise Elffers heeft ons eigen werk op de kaart gezet. De mbo’er was voor de meeste opleidingen geen onderwerp, liever investeerde men in de vwo’er. Dankzij haar onderzoeken, optredens en persoonlijkheid wordt er geluisterd. En zien opleidingen dat we met z’n allen een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat ook de mbo’er zijn studie succesvol doorloopt,” vertelt één van hen.

In korte tijd heeft Louise Elffers er voor gezorgd dat partijen in Amsterdam samenwerken in een programmaraad om te bespreken welke aanpak gewenst is om de doorstroom in het onderwijs te verbeteren. Hierin zijn de gemeente, vo-besturen, mbo- en hbo-instellingen inmiddels actief betrokken bij het lectoraat.

“De wijze waarop Louise Elffers de discussie “durft” aan te gaan om het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren voor alle groepen leerlingen en studenten, dat geeft mij echt een trots gevoel,” vertelt een vo-bestuurder uit Amsterdam.

Marijke Kral (HAN)

Al sinds 2003 is Marijke Kral bij de Faculteit Educatie van de HAN actief als lector Leren met ICT. In die jaren is haar impact op het leren van leerlingen in basis, voortgezet en beroepsonderwijs. Leren met ICT staat centraal in haar onderzoek en dat komt inmiddels tot uiting op de hogeschool.

Leren met ICT is een speerpunt geworden en heeft geresulteerd in een Center of Expertise dat via verschillende iXperium’s laboratoria kent waar leerlingen met ict in het onderwijs experimenteren. “Leren met ict sluit aan bij de behoefte van de kinderen. Ze werken aan de 21e eeuwse vaardigheden. Wat erg belangrijk is voor het kind om straks succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst,” vertelt één van de studenten van Marijke Kral.

Met haar aanpak heeft Kral al op verscheidene plekken in het onderwijs een bijdrage geleverd aan de aanpak van ongelijkheid. Zo worden rekenzwakke leerlingen ondersteund met filmpjes en activerende leeractiviteiten om zo hun onzekerheid over de eigen rekenvaardigheden te overkomen. Ook zijn met succes projecten gestart om via onderzoekend leren recht te doen aan de grote verschillen in klassen.

“Het lectoraat van Marijke Kral is een schoolvoorbeeld van werken in een dubbele driehoek: onderzoek-opleiding- werkveld maar ook leraar-lerarenopleider-student met onderzoek in de buitenste schil’, stelt Karin van Weegen, directeur HAN Pabo. Marijke Kral doet in die dubbele driehoek belangrijk werk om met hulp van ICT de ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken en achterstanden weg te werken.

Huldiging op 2 februari in Den Haag

Uit deze drie genomineerden wordt op donderdag 2 februari de winnaar van de titel ‘Lector van het Jaar bekendgemaakt. Dit gebeurt op de talentenseminar ‘Open voor Talent’ dat het ISO en OCW organiseren. Op dit evenement wordt gekeken naar de kijk van studenten op talentontwikkeling. Aan het slot van de dag om 16.30 zal de Lector van het Jaar bekend gemaakt worden.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan het seminar en de drie genomineerden en de winnaar als ‘Lector van het Jaar’ te huldigen op 2 februari 2017 in SPACE RODE OLIFAN te Den Haag. Meer informatie en aanmelden kan hier.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK