Einde aan daling overheidsuitgaven R&D

Nieuws | de redactie
19 januari 2017 | De totale overheidsinvesteringen in wetenschap en innovatie laten voor de periode 2017-2021 een stabiel beeld zien. Daarmee is een einde gekomen aan jaren daling van overheidsuitgaven aan R&D en is er zelfs een lichte stijging blijkt uit de TWIN-cijfers 2015-2021 die het Rathenau Instituut publiceert.

Op 25 januari vergadert de Tweede Kamer over het wetenschapsbeleid. Als input voor dit overleg publiceert het Rathenau Instituut een voorpublicatie van de TWIN-cijfers. Op verzoek van het ministerie van OCW verzamelt het Rathenau Instituut jaarlijks de kerncijfers over de overheidsbudgetten voor wetenschap en innovatie. TWIN staat voor ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie.’

Eerdere daling stopt

Waar eerdere TWIN-overzichten nog een verwachte daling lieten zien, tonen de huidige cijfers voor de periode 2017-2021 een stabiel beeld. Het budget voor R&D en innovatie blijft gelijk of stijgt licht. Bijna 80 procent van de overheidssteun voor R&D bestaat uit directe uitgaven. Het gaat dan om de uitgaven voor universitair onderzoek, aan onderzoeksinstituten en voor contractonderzoek. De indirecte fiscale steun vormt 19 procent van het totaal, terwijl de directe innovatie-uitgaven rond de 4 procent schommelen.

TWIN

De totale financiële steun voor R&D en innovatie (inclusief de directe uitgaven voor R&D, niet zijnde R&D), stijgt tussen 2015 en 2016 van € 6,3 naar € 6,6 miljard, en heeft vanaf 2017 een niveau van € 6,4 miljard. De totale financiële steun is een combinatie van intensiveringen in vooral fundamenteel onderzoek en bezuinigingen bij de vakdepartementen op (instituten voor) toegepast onderzoek. Voor meer informatie over de financiering van deze instituten, zie de factsheet publieke kennisorganisaties.

Budget voor R&D daalt ten opzichte van BBP

Wel signaleert het Rathenau Instituut dat de overheidssteun aan R&D uit de pas gaat lopen met de ontwikkeling van de economie. Het BBP (Bruto Binnenlands Product) zal de komende jaren stijgen waardoor het budget voor R&D en innovatie relatief zal dalen.

Het Kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 publieke en private partijen samen 2,5% van het BBP uitgeven aan R&D. In 2015 zat Nederland 0,49 procentpunt onder dit streefcijfer. Om een uitgavenpatroon van 2,5% in 2020 te realiseren zouden de publieke en private R&D-uitgaven structureel moeten stijgen met € 5,5 miljard.

Hier vindt u meer informatie over de financiering van deze instituten, zie de factsheet publieke kennisorganisaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK