Erasmus Universiteit richt blik op de regio

Nieuws | de redactie
16 januari 2017 | De Erasmus Universiteit gaat zich sterker richten op onderzoeksthema’s in de directe omgeving. De eind vorig jaar geïntroduceerde Erasmus Initiatives rond gezondheid, verstedelijking en inclusieve groei krijgen meer vorm. “We bouwen bruggen tussen disciplines, tussen onderzoekers en tussen mensen.”

In november 2016 had de Rotterdamse rector magnificus prof. dr. Huibert Pols al de zogeheten Erasmus Initiatives geïntroduceerd. “We willen ons onderzoek, ons onderwijs en onze universiteit nog relevanter maken dan nu al het geval is. De verbinding met onze omgeving is – letterlijk – het fundament van onze universiteit,” stelde de rector destijds.

Gezondheid, verstedelijking en inclusieve groei

Dat betekent dat de universiteit zich over de disciplines heen richt op drie thema’s die relevant zijn voor de stad Rotterdam en haar directe omgeving. Die thema’s zijn ‘Smarter Choices for better health’, ‘Vital Cities and Citizens’ en ‘Inclusive Growth’. Het betekent dat multidisciplinair onderzoek gedaan wordt naar vragen als hoe gaan we om met een stijgende zorgvraag terwijl budgetten onder druk staan? Wat betekenen de groei van steeds grotere agglomeraties voor het leven in steden? Hoe kun je bijvoorbeeld sociale cohesie behouden?

In haar nieuwjaarsrede vorige week, kwam collegevoorzitter Kristel Baele nog eens terug op deze onderzoeksthema’s. “Door middel van deze initiatieven gaan we de uitdagingen van onze veranderende samenleving aan en bouwen we bruggen tussen disciplines, tussen onderzoekers en tussen mensen,” stelde Baele.

Die sterkere worteling in de regio Rijnmond komt ook tot uiting in de afspraken die de universiteit maakt met de gemeente Rotterdam. Baele liet weten dat het bestuur dicht bij het vernieuwen van de ‘marriage vows’ is. “We zullen nauw samenwerken aan het vinden van oplossingen voor de complexe stedelijke vraagstukken en aan het verbeteren van het internationale profiel en imago van onze universiteit en de stad.”

Tien nieuwe MOOCs in 2017

Naast deze blik op Rotterdam, vroeg Kristel Baele ook aandacht voor de stappen die de universiteit zet op het gebied van digitalisering. Trots was ze op docent Farshida Jafar die door SURF was bekroond met een Onderwijsaward voor haar inspanningen om een streamingsdienst voor juridische literatuur te realiseren.

Ook in de toekomst zal online onderwijs veel aandacht krijgen, kondigde Baele. Vorig jaar ontwikkelde de Rotterdamse universiteit al drie online cursussen en in het komende jaar moeten daar volgens de collegevoorzitter tien nieuwe MOOCs gaan bijkomen. “Samenwerking buiten en op onze campus is essentieel voor onze inzet op de verbetering van onderwijs en onderzoek.”

U leest de nieuwjaarsrede hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK