Europese kennisprogramma’s te complex

Nieuws | de redactie
12 januari 2017 | De Europese Commissie is druk bezig met het verzamelen van input voor het evalueren van het Horizon 2020 programma. Op de valreep geven ook de hogescholen in Europa hun mening over het onderzoekprogramma. “Het is positief dat activiteiten in onderzoek en innovatie nu geïntegreerd zijn.”

Onder de noemer UAS4Europe hebben hogescholen en universities of applied sciences zich in Europa verenigd. In navolging van gerenommeerde Duitse onderzoekinstituten en het wetenschapscomité van het Europees Parlement evalueren zij nu het programma en leggen hun wensen neer voor het aankomende programma (FP9). Op 15 januari sluit de consultatie.  

Versimpeling gewenst

Het belangrijkste advies dat UAS4Europe de Europese Commissie meegeeft is dat het Horizon2020 programma versimpeling behoeft. “Algemeen gesteld denken we dat het goed is dat subsidie-aanvragers verschillende mogelijkheden hebben, maar we geloven dat het Europese onderzoek- en innovatielandschap te complex is geworden.”

De universities of applied sciences pleiten dan ook voor versimpeling van het programma.  Er moet meer ondersteuning zijn voor onderzoekers die op zoek zijn naar welke programma’s het best bij hun interesse en expertise passen. “Een meer adequate balans tussen het aantal onderwerpen – die een bredere scope moeten hebben – en de financiering is gewenst.”

UAS4Europe stelt daarnaast dat het Horizon2020 programma meer de nadruk zou moeten leggen op bottom-up samenwerkingsprojecten met duidelijke richtlijnen en verwachte uitkomsten. “Op die manier is oprechte open competitie mogelijk en wordt excellente kennis en innovatie geproduceerd.”

Ruimte voor kleinere consortia

In 2020 komt het Horizon2020 programma ten einde. Deze zal worden opgevolgd door het negende Framework Programme voor onderzoek en innovatie (FP9). Met het oog daarop doet UAS4Europe ook al een voorzet. Allereerst moet het budget omhoog, maar er zijn meer punten die de aandacht van de Commissie vereisen.

Zo constateert UAS4Europe dat er in de subsidieprogramma veel aandacht is voor grote consortia van kennisinstituten en bedrijven. “Aangezien universities of applied sciences vaak een goede relatie hebben met de industrie en het MKB én meer expertise hebben met kleinere samenwerkingsverbandingen,” zou het wenselijk zijn om meer ruimte te geven aan kleinere consortia in FP9.

Die wens valt samen met het verzoek om de verhoudingen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek nog verder in balans te brengen in het toekomstige programma. “Samenwerkingsprojecten met een sterke focus op toegepast onderzoek moeten nog steeds de basis vormen voor het Framework Programme, maar in FP9 moet ook genoeg financiële armslag zijn voor incrementele innovatie,” stelt UAS4Europe.

U leest het volledige statement van UAS4Europe hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK