Forse groei aantal universitaire studenten

Nieuws | de redactie
30 januari 2017 | Het collegejaar 2016/’17 kent het grootste aantal universitaire studenten uit de geschiedenis. Voor het eerst in drie jaar stijgt het aantal vwo'ers weer. Met name de sectoren Natuur en Techniek zien het aantal studenten groeien.

Het aantal studenten komt dit jaar op een totaal van 264.838, een stijging van 2,6 procent ten opzichte van collegejaar 2015/’16. Dat is stijging die vergelijkbaar is met de stijgingen die we voor invoering van het leenstelsel zagen, waarmee de effecten daarvan lijken genormaliseerd. Na twee jaar met een lagere instroom van VWO-gediplomeerden is er dit jaar sprake van een stijging van 5,2 procent ten opzichte van het vorige collegejaar.

Ook steeg het aantal studenten in de sectoren Natuur (+ 5,2%) en Techniek (+ 2,6%) fors. De totale stijging in de afgelopen vijf jaar (Natuur (+21,8%) en Techniek (+24,3%)) kan worden gezien als een uitbetaling van de investeringen in onder meer het Techniekpact.

Aantrekkingskracht University Colleges

Andere opvallendheden: met een groei van 30 procent ten opzichte van vorig jaar is het aantal studenten dat is ingeschreven aan een University College in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. De groei wordt uiteraard verklaard door de opening van nieuwe Colleges, maar dit type intensief sectoroverstijgend onderwijs kent een grote aantrekkingskracht.

Ook in de sector landbouw is een groei van 10 procent ten opzichte van 2015/’16, alleen in de sector Onderwijs (-6,3%) en Gezondheid (-0,3%) kenden een terugloop in studentenaantallen. Universiteiten wisten ook fors meer internationale studenten aan te trekken dan vorig jaar (+27,3%). Het totaal aantal internationale studenten ligt momenteel op 42.281, waarmee het aandeel buitenlandse studenten zo’n 16 procent van het totaal is.

Het aantal masterstudenten groeide dit jaar met drie procent en slecht daarmee voor het eerst de grens van 100.000 studenten. Het aantal ingeschreven masterstudenten is ruim 20 procent hoger dan vijf jaar geleden.

Daling bij deeltijd

Minder goed nieuws is er voor de universitaire deeltijdopleidingen. Zij zagen het aantal studenten opnieuw dalen met 10,2 procent in de bachelorfase en 3,7 in de masterfase. Het aantal deeltijdinschrijvingen in de bachelorfase is daarmee de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd.

Het aantal studenten is fors hoger dan de raming van het ministerie van OCW. Dat betekent dat universiteiten pas later voor de volledige groei bekostigd worden en deze tussenperiode zelf moeten overbruggen. Toch is de VSNU, bij monde van voorzitter Karl Dittrich, enthousiast over de stijging van het toegenomen aantal studenten. 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK