Groningse Campus in China leidt tot fel debat

Nieuws | de redactie
17 januari 2017 | In een grimmige procedurevergadering in de Tweede Kamer is besloten om het debat over de vestiging van buitenlandse campussen voorlopig uit te stellen. Het was maar zeer de vraag of dit debat nog voor de verkiezingen zou plaatsvinden. Dit besluit kon later vandaag nog op het laatste moment hersteld worden.

Onlangs werd bekend dat het debat over transnationaal onderwijs naar voren is geschoven op initiatief van de VVD. Pieter Duisenberg (VVD) vindt dat Groningen duidelijkheid moet hebben over de mogelijkheden om een vestiging in China te starten. Deze wetgevingsvergadering zou morgenochtend plaatsvinden in de plenaire zaal. Jasper van Dijk tekende echter bezwaar aan tegen deze vergadering.

Hij wilde namelijk nog een aantal schriftelijke vragen stellen over deze wet, want de minister had voor het kerstreces nog een aantal belangrijke wijzigingen naar de Kamer gestuurd. Hij wilde die in een schriftelijke procedure eerst nog stellen dus hij wilde dat het plenaire debat voor morgen zou worden uitgesteld.

Ook steun van de PvdA

Opmerkelijk genoeg had de vaste Kamercommissie van OCW voor het kerstreces unaniem besloten om geen extra vragen te stellen over de wijzigingen van de minister. Van Dijk was bij deze procedurevergadering niet aanwezig. Toch wilde hij nu in de gelegenheid gesteld worden om in een schriftelijke procedure een aantal vragen aan de minister te stellen.

Jasper van Dijk kreeg steun van de PVV, CDA en D66 om nog een extra vragenronde in te stellen en om het debat morgen niet met de minister te voeren. Opmerkelijk genoeg steunde ook de PvdA dit voorstel bij monde van Amma Asante.

Mohammed Mohandis (PvdA) ook aanwezig bij de procedurevergadering drukte Jasper van Dijk namelijk op het hart dat door een omissie in de Eerste Kamer in deze wet ook nog een kleine aanpassing staat waardoor studiepunten van studenten niet meer kunnen vervallen. Hij wees Jasper van Dijk erop dat als deze wet niet meer besproken wordt studenten de dupe blijven van deze  “enorme rendementsmaatregel.”

Opzettelijk uitstel

Pieter Duisenberg (VVD) wilde het debat door laten gaan want als men het uit zou stellen dan is het nog maar zeer de vraag of de wet plenair behandeld kan worden omdat er voor het verkiezingsreces in maart heel veel partijen nog debatten willen voeren met verschillende bewindslieden. Hij verweet dat Jasper van Dijk opzettelijk de wetsbehandeling wilde uitstellen. Van Dijk wilde van die suggestie niets weten, maar had eerder op Twitter niet echt die indruk achtergelaten.

Duisenberg had nog wel een compromis. Als Van Dijk nog vragen had dan kon hij die vandaag nog opsturen en als dat er geen duizend zouden zijn, zoals bij het leenstelsel dan zouden de ambtenaren van OCW deze nog voor aanvang van het debat kunnen beantwoorden. Ook daar kreeg de VVD geen meerderheid voor tijdens de procedurevergadering. Ondanks de oproep van Mohandis bleef Amma Asante het eerste voorstel van Jasper van Dijk steunen om het debat voorlopig uit te stellen.

Hierdoor is het maar zeer de vraag of in de overvolle agenda van de Tweede Kamer nog een moment kan worden gevonden om dit debat nog voor de verkiezingen te houden. Het voorstel voor een nieuw debat komt nu onder op de stapel. Als dat het geval is dan kunnen de plannen van de RUG voorlopig de koelkast in want met een nieuwe Kamersamenstelling na 15 maart is het nog maar zeer de vraag of hier nog wel een meerderheid voor is.

Dat zou pijnlijk zijn want de RUG heeft in maart 2015 in het bijzijn van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping tijdens een handelsmissie in China een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Chinese Yantai Universiteit, om aldaar een Groningse branch-campus te starten.

Ook minister Bussemaker wordt in verlegenheid gebracht door het optreden van haar PvdA in de procedurevergadering. Zij had van het Chinese ministerie van onderwijs een brief ontvangen waar zij de minister bedankten voor haar steun aan de samenwerking van de Chinese universiteit en de RUG.

Update: Inmiddels is in de plenaire zaal besloten dat Jasper van Dijk zijn vragen mag stellen en Duisenberg heeft van het presidium van de Tweede Kamer de garantie gekregen dat de wet voor het verkiezingsreces in de Tweede Kamer behandeld wordt en dat ook in stemming komt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK