Kan Betsy DeVos de hordes nemen?

Nieuws | de redactie
27 januari 2017 | Het kabinet van Trump is zo goed als af maar Betsy DeVos gaat het nog moeilijk krijgen bij haar benoeming. Tijdens de hoorzitting in de Senaat werden zowel haar capaciteiten als haar voorgenomen beleid gefileerd en haar benoeming is voorlopig uitgesteld. Ondertussen geven steeds meer senatoren aan haar kandidatuur niet te aanvaarden.

Door een aantal senatoren wordt dan ook gevraagd om een tweede hoorzitting maar deze gaan ze niet krijgen als het aan de voorzitter van de HELP-commissie (Health, Education, Labor and Pensions) ligt. De reden die voorzitter Lamar Alexander (Rep.) hiervoor geeft is dat zij veel langer dan gebruikelijk is ondervraagd tijdens de eerste hoorzitting en momenteel nog bezig is met het beantwoorden van 837 schriftelijke vragen.

Democratisch vuurpeloton

Tijdens de hoorzitting in de senaat kreeg de kandidaat onderwijsminister het vuur heftig aan de schenen gelegd. Zowel haar geschiktheid als onderwijsminister als de reden waarom ze genomineerd is door Trump werden in twijfel  getrokken door de leden van de commissie. Senator Warren opende het spervuur van vragen op DeVos door in te gaan op DeVos ervaring in het overzien van grote organisaties met grote budgetten. Omdat het leenstelsel de Amerikaanse overheid in feite een enorme publieke bank heeft gemaakt wilde Warren weten of DeVos hier eigenlijk wel kaas van had gegeten. DeVos moest toe geven hier geen ervaring mee te hebben.

Oud-running mate van Clinton, senator Kaine, ging inhoudelijker op de zaak in en voelde DeVos verder aan de tand over haar feitelijke kennis over de publieke onderwijssector in de V.S. Noch DeVos, noch haar kinderen hebben ooit op een publieke school gezeten en ook heeft zij geen feitelijke werkervaring in het publieke schoolsysteem. DeVos staat bekend als een anti-federalist, die staten veel meer macht en inspraak wil geven over de hoe zij hun onderwijs inrichten en organiseren. Kaine en anderen vielen dan ook duidelijk over het feit dat DeVos niet ronduit toe wilde zeggen de meest basale federale regels rond burgerrechten en die van leerlingen met een beperking te willen handhaven.

Onderwijsloopbaan

Op de vraag van senator Sanders of het publieke hoger onderwijs in de V.S. niet gewoon gratis moest zijn om de maatschappelijke  kloof tussen arm en rijk te beslechten reageerde DeVos afhoudend: ¨Ik vind het een interessant idee maar niets in het leven is werkelijk gratis. Iemand moet er uiteindelijk voor betalen.¨

DeVos en haar familie zijn al lange tijd een belangrijke donateur van de Republikeinse partij. Senator Sanders wondt er dan ook geen doekjes om en vroeg DeVos op de man af of ze ook zonder deze donaties (die Sanders schatte op 200 miljoen voor haar hele familie) enige kans had gemaakt op de nominatie voor de post. DeVos dacht van wel, en gaf aan een lange carriere in het vertegenwoordigen van de belangen van ouders en leerlingen te hebben. 

Wat haar ervaring in het onderwijs betreft is het grootste wapenfeit van DeVos waarschijnlijk de rol die ze heeft gespeeld bij verschillende belangengroepen. Hieronder vallen onder haar voorzitterschap bij de Alliance for School Choice, deze organisatie maakt zich onder andere hard voor een voucher systeem waardoor ouders hun kinderen naar een (private) school van keuze kunnen sturen.

Trump university

In het verlengde van de vraag van Warren of DeVos eigenlijk wel verantwoordelijk om kan gaan met publieke middelen bracht zij ook de casus van Trump University op. Alhoewel de zaak rond de private universiteit van Trump inmiddels tot een miljoenenschikking is gebracht blijft de zweem van oplichterij hangen rond deze kwestie. Warren wilde dan ook weten van DeVos of zij haar ministeriele macht zou gebruiken om dergelijke ´nep-universiteiten´ aan te pakken, en de regels rond het ´betekenisvol opleiden´zou bekrachtigen als minister.

Tot ontsteltenis van Warren reageerde DeVos dat zij de regels die hiervoor zijn opgesteld zou ´herzien´, wat leidde tot het publiek maken dat beiden het hier al bilateraal over hadden gehad en dat DeVos toen aan had gegeven op te treden aangaande dit onderwerp. Aangezien er publieke vraagtekens gesteld worden bij de belangenverstrengeling tussen Trump (zijn familie) en zijn vele ondernemingen gaf Warren aan dat zij onmogelijk akkoord kon gaan met de nominatie als DeVos hier niet duidelijk stelling in  nam.

Stemmen of overhoren?

De stemming over het kandidaatschap van DeVos stond oorspronkelijk gepland op 24 januari maar is verzet naar 31 januari om de commissieleden de tijd te gunnen om de schriftelijke beantwoording van de vele vragen aan DeVos te kunnen lezen. Veel van deze vragen gaan over de nevenfuncties van DeVos, aangaande dit punt geeft ze aan van een merendeel afstand te nemen.

Toch is dit niet genoeg wat betreft een tiental democratische senatoren en de onafhankelijke Sanders. Zij willen een tweede hoorzitting maar deze wordt hen vooralsnog niet geboden door voorzitter Alexander. Ondertussen geven verschillende senatoren aan haar nominatie niet te bekrachtigen maar door de republikeinse meerderheid gaat dit haar bevestiging waarschijnlijk niet in de weg zitten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK