Medewerkers universiteit onder hoge druk

Nieuws | de redactie
9 januari 2017 | Het personeel op Nederlandse universiteiten ervaart zeer hoge werkdruk, zo blijkt uit een rondgang van FNV onder ruim 2500 medewerkers. Met name het wetenschappelijk personeel heeft het zwaar. 62% zegt het zich niet te kunnen veroorloven zich ziek te melden vanwege de tijdsdruk.

In het onderzoek van FNV zijn in totaal 2546 medewerkers van universiteiten ondervraagd. Daarvan was 56% wetenschappelijk personeel. Opvallend is dat 91% van het wetenschappelijk personeel de afgelopen drie jaar onafgebroken door heeft gewerkt zonder zich ziek te melden. Ruim de helft van hen zegt door te werken bij ziekte.

Op zoek naar een andere baan

Bijna 7 van de 10 medewerkers van de Nederlandse universiteiten ervaart de werkdruk hoog tot zeer hoog. In de afgelopen drie jaar heeft 59% van de ondervraagden lichamelijke of psychische klachten gehad door de te hoge werkdruk. Dit geldt niet alleen voor academici, ook het ondersteunend en beheerspersoneel zegt gebukt te gaan onder de zware last.

Wat opvalt is de grote opoffering die met name het wetenschappelijk personeel doet voor een carrière in de wetenschap. 78% zegt vrije avonden en weekenden op te offeren voor werk en ruim de helft van de ondervraagden werkt door tijdens vakanties. De hoge werkdruk op universiteiten zorgt er voor dat 6 op de 10 medewerkers wel eens overweegt een andere baan te zoeken.

De belangrijkste redenen van de hoge werkdruk liggen volgens de ondervraagden in de toename van het aantal studenten, de combinatie van teveel verschillende taken, het centraal stellen van de ranking – hoe de universiteit scoort ten opzichte van de universiteiten nationaal en internationaal – zonder de (financiële) middelen hierop aan te passen en subsidieaanvragen voor financiering van onderzoek. Ook is er de laatste jaren flink bezuinigd op het ondersteunend personeel, zodat ook daar de werkdruk flink is toegenomen.

Een zeer ongezonde ontwikkeling

Jan Boersma, FNV-bestuurder Onderwijs en Onderzoek ziet in de resultaten van het onderzoek de “effecten van een zeer ongezonde ontwikkeling die al te lang gaande is. Het aantal studenten is in de afgelopen 15 jaar met ruim 50% gestegen, maar het aantal banen nauwelijks. Dat brengt werknemers in een enorme spagaat.”

Volgens het FNV moeten werkgevers zich meer inspannen om de werkdruk te doen afnemen. Zo moet er realistischer worden omgegaan met het begroten van uren en moeten er meer vaste contracten gegeven worden. Uit het onderzoek van de werknemersbond blijkt namelijk ook dat contractonzekerheid een oorzaak is van de ervaren werkdruk.

Driekwart van de medewerkers – vast of tijdelijk – onder de 35 jaar voelt onzekerheid over waar zij volgend jaar werkt. Vooral mensen met een tijdelijk contract zijn onzeker over hun toekomst. Zo’n 85% ervaart de druk om goed te presteren vanwege hun onzekere contract.

Boersma: ”We zien dat universiteiten door hun onzekere financieringsstructuur terughoudend zijn in het geven van vaste contracten of contracten met meer uur. Universiteiten moeten van dit onzekerheidsdenken af. In het algemeen is de geldstroom constant genoeg voor echte banen met reële contracturen. We kennen voorbeelden van medewerkers die zelfs na acht jaar tijdelijke contracten eindelijk een vast contract krijgen van een minimaal aantal uur. Dat is natuurlijk absurd.”

Het hele onderzoek van FNV leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK