Samen werken aan meer mannen voor de klas

Nieuws | de redactie
30 januari 2017 | In oktober vorig jaar lanceerde de ChristenUnie een reeks plannen om meer mannen voor de klas te krijgen. In een brief aan de Kamer laat het ministerie van OCW weten wat de huidige stand van zaken is. “Het probleem blijft onverminderd groot en daar kunnen wij niet in berusten.“

In de reeks plannen die CU-Kamerlid Eppo Bruins vorig jaar lanceerde, werd al geconstateerd dat het aantal mannen voor de klas nog altijd dalende is. Bruins pleitte er onder meer voor om brandweermannen om te scholen tot docent. “Er liggen kansen in het omscholen van deze mannen, waarbij met name gericht kan worden op professionals die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van de jongere generatie.”

Bestaande regelingen

Minister Bussemaker ziet de problemen ook en  benadrukt dat mogelijkheden om nieuwe doelgroepen voor het leraarschap te interesseren, ondersteund en verkend worden. Ze wijst daarbij ook op de al bestaande regeling tot omscholing en zijinstroom.

“Wij zien echter dat schoolbesturen in het primair onderwijs op dit moment beperkt gebruik van maken van deze regeling. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat schoolbesturen door een overschot aan beschikbare leerkrachten in het verleden minder reden hadden om van de regeling gebruik te maken. Met het oog op het verwachte lerarentekort in het basisonderwijs roepen wij besturen op om in de toekomst meer gebruik te maken van de mogelijkheden die deze regeling biedt.” 

Samen optrekken

Bussemaker gaat in haar brief aan de Kamer vooral in op wat er al op dit moment gebeurt aan acties om het leraarschap aantrekkelijker te maken voor mannen. Zo werd in 2015 al door verschillende Pabo’s het project ‘Veel meer meester’ gelanceerd om jongens voor een opleiding aan de pabo te enthousiasmeren.

Ook het project van Hogeschool Leiden om mannen aan te wijzen als boegbeeld voor de lerarenopleidingen staat bij OCW op het vizier. Het experiment van Windesheim met een ‘Teacher College’ waarbij studenten pas na anderhalf jaar kiezen of zij in het basis- of voortgezet onderwijs les willen geven, lijkt ook meer mannelijke studenten te trekken.

Minister Bussemaker concludeert derhalve dat er al veel gebeurd om het aantal mannen voor de klas te vermeerderen. Om verdere verbetering te realiseren is het volgens OCW zaak dat overheid, opleidingen en schoolbesturen meer gaan samenwerken. “Het is van belang dat de verschillende initiatieven uiteindelijk samen optrekken, bijvoorbeeld door een samenwerkingsplatform op te richten en zodoende elkaar te versterken in het streven om te komen tot een divers lerarenbestand.”

De volledige Kamerbrief leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK