Van rebellie naar brede acceptatie

Nieuws | de redactie
5 januari 2017 | Technologiestichting STW is het domein Toegepaste Technische Wetenschappen geworden in het nieuwe NWO. In een jubileumboek wordt teruggeblikt op 35 jaar emancipatie van de toegepaste wetenschap. “‘STW werd als tegendraads gezien, als anders en rebels,” kijkt oud-directeur Eppo Bruins terug.

Dat kennisinstellingen en het bedrijfsleven warme banden onderhouden is lang niet altijd het geval geweest. Kees le Pair, oprichter en van 1981 tot 1999 directeur van STW, heeft gezien hoe dat door de jaren veranderde. “In de jaren vijftig waren er enkele schandalen. Universitaire wetenschappers knapten onderbetaald of zelfs geheel onbetaald klussen op voor bedrijven. Dat wekte verontwaardiging, en zo brak er in de jaren zestig een tijd aan waarin alles wat met bedrijven en geld te maken had, lelijk was.”

Een klein winkeltje

In een interview met ScienceGuide legde Le Pair al eens uit hoe Stichting FOM ooit ontstond om in de naoorlogse jaren de natuurkunde een impuls te geven. Dat ging om hele fundamentele fysica, maar hoe geef je plek aan de technisch fysici? Dat was de gedachtegang die ten grondslag lag aan het denkproces waar uiteindelijk STW uit zou ontstaan.

Le Pair benadrukt dat deze benadering van de natuurkunde aan het begin geenszins gemeengoed. Dat blijkt ook uit het grote verschil in financiering dat er was voor FOM ten aanzien van STW. “Ik moest kiezen tussen een budget van 100 miljoen bij de FOM en 4 miljoen bij STW,” zegt hij. “Het begon als een klein winkeltje.”

“Dat STW nodig was, geeft de geboorte ervan aan,” zegt voormalig STW-directeur (2007-2015) Eppo Bruins. Bruins zit inmiddels namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer, maar ook daar blijkt nog regelmatig zijn hart voor de exacte wetenschap. “STW werd als tegendraads gezien, als anders en rebels. Maar ik durf wel te stellen dat onze visie op wetenschapsfinanciering inmiddels breed geaccepteerd is.”

Die benadering zal zich nu STW als het domein TTW verder gaat in het nieuwe NWO blijven doen gelden, kondigde de nieuwe directeur van het domein Herry Nijhuis onlangs op ScienceGuide al aan. “De kracht van wat wij doen zit in utilisatie, valorisatie en implementatie. Er is natuurlijk veel aandacht voor maatschappelijke impact van onderzoek. Ik denk dat wij dat goed bij onze collega’s onder de aandacht kunnen brengen, omdat we daar al ervaring in hebben.”

U leest het jubileumboek van 35 jaar STW hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK