Voortbouwen op de expertise van STW

Nieuws | de redactie
27 januari 2017 | Technologiestichting STW is begin dit jaar opgegaan in NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). EZ-minister Henk Kamp hoopt dat het domein voortbouwt op de expertise, werkwijze en netwerken van STW, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Onlangs is STW op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. Daarbij “is aan de evaluatiecommissie gevraagd om naast een evaluatie van het functioneren van STW in de afgelopen jaren, tevens een visie te geven op de toekomstige rol en positie van STW in het licht van de transitie die NWO doormaakt,” zo schrijft Kamp deze week aan de Kamer.

Onmisbare toegevoegde waarde

De evaluatiecommissie is lovend over het werk van STW de afgelopen jaren en “komt tot een ronduit positieve algehele conclusie over het functioneren van STW. De technologiestichting heeft naar het oordeel van de commissie haar taken in de afgelopen jaren effectief en efficiënt uitgevoerd.”

Kamp noteert in zijn brief tevens dat “alle betrokken partijen zeer positief zijn over de wijze waarop STW haar rol voor de topsectoren heeft vormgegeven. Voor het domein van de technische wetenschappen biedt STW een onmisbare toegevoegde waarde, die onder meer van groot belang is voor de innovatiekracht van ons bedrijfsleven.”

Om het werk van STW ook in de nieuwe organisatie van NWO te continueren en benutten heeft de evaluatiecommissie enkele aanbevelingen gedaan. Zo moet het domein TTW voortbouwen op de kennis die STW in huis heeft op gebied van publiek-private samenwerkingen en moet de focus liggen op “onderzoekers en gebruikers in de technische en toepassingsgerichte wetenschappen, ook als zij deels in andere disciplines zijn ingebed.”

Aanslutien op internationale initiatieven

De commissie hoopt tevens dat er ruimte gemaakt blijft worden voor exploratief technisch wetenschappelijk onderzoek. “Overweeg de middelen voor het Open Technologieprogramma te laten groeien mits hiervoor ruimte is.”

Om de domein overstijgende samenwerking binnen NWO te bevorderen adviseert de evaluatiecommissie daarnaast het versterken van de de strategisch-inhoudelijke kennis- en programmeringsfunctie en het kiezen voor inhoudelijke thema’s. Dit “biedt meer kansen voor aansluiting op internationale initiatieven.”

De brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK