Zorgen om instroom hbo, ondanks 5,1% groei

Nieuws | de redactie
30 januari 2017 | De instroom in het hbo is in het studiejaar 2016/’17 gegroeid met 5,1%. Daarmee is het instroomniveau, in tegenstelling tot het WO, nog steeds lager dan voor invoering van het studievoorschot.

“De groei blijft helaas nog achter op de forse krimp van vorig jaar”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen in een persbericht. “Vooral de tegenvallende directe doorstroom als ook de blijvende daling van de VWO-instroom lijken hiervan de oorzaak te zijn”.

Minister Bussemaker benadrukt in haar Kamerbrief juist dat het instroomniveau ongeveer gelijk ligt aan voor de invoering van het leenstelsel. “De instroom van eerstejaars in het hbo bevindt zich nu weer op het niveau van 2012, toen ruim 100.000 studenten zich inschreven voor een voltijd bachelor”, aldus de minister in haar brief.

Naast de instroom is ook het totaal aantal ingeschreven studenten aan de hogescholen licht gegroeid met 0,9% en is daarmee terug op het niveau van 2014. Het aantal afgegeven diploma’s steeg met 2,1% naar 71.094. In het hbo is zowel het aantal autochtonen als het aantal allochtone eerstejaars gestegen. De stijging is echter het sterkst bij de studenten met een Nederlandse nationaliteit.

Instroom Associate degree opleidingen groeit met 23,4%

De aandacht voor Associate degree opleidingen en het toenemende aanbod daarvan leidt tot een stevige groei van de instroom van 23,4%. Dit is ruim 8% van de totale groei van het aantal hbo-studenten. De zelfstandige status die door de minister wordt voorgesteld aan de 2-jarige Associate degree opleiding te geven zal de belangstelling voor deze opleidingen alleen maar laten toenemen, verwacht De Graaf.

De instroom van vwo-studenten in het hbo neemt sinds 2013 af en herstelt zich niet in tegenstelling tot de instroom vanuit havo of mbo. “Een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Thom de Graaf. De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld.

Instroom én studiesucces Pabo toegenomen

Na de krimp van 32% van vorig jaar, door de invoering van aangescherpte toelatingseisen, neemt de Pabo-instroom dit jaar toe met 8,2%. Alleen de Ipabo kende een instroomdaling van ruim 5 procent. De instroom is nog steeds slechts 50% van de instroom in 2006 in deze opleiding. Dit jaar startten 4.200 studenten met de Pabo-opleiding, tegen vorig jaar 3.900 studenten. Minister Bussemaker ziet vooral lichtpunten, met name waar het het studiesucces betreft, schrijft zij in haar brief aan de Kamer.

“De uitvalcijfers bevatten goed nieuws: viel het jaar voor de aanscherping van de toelatingseisen nog 35,7% gedurende het eerste jaar uit, erna was dat 27%. Belangrijk hierbij is dat het studiesucces het sterkst is gestegen onder studenten met een mbo-vooropleiding; zij lopen nu gelijk op met havisten (71%, vwo’ers 75%). Ook de algemene uitval in het eerste jaar van het hbo is met 15,7% lager dan deze lange tijd geweest is. Onze inspanningen op dat gebied werpen hun vruchten af”, aldus de minister. 

Van de grotere hogescholen kenden met name de Hanzehogeschool (+13%), de Hogeschool van Amsterdam (+10%) een forse groei in instroom. Een instroomdaling was er bij Design Academy Eindhoven (-5,94%), Stenden (-4,5%), Aeres (-4,45), Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (-2,59%), NHL (-2,62) en Artez Hogeschool voor de Kunsten (-0,29%).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK