Acht keer afstuderen tijdens je opleiding

Nieuws | de redactie
8 februari 2017 | Met de roep om meer flexibiliteit en Leven Lang Leren in het hoger onderwijs neemt ook de vraag naar microcredentialing toe. Zijn Open Badges hiervoor de oplossing? “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding,” vertelt Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam).

De zaal in het SURF-gebouw in het Utrechtse Hoog Catharijne is goed gevuld voor de bijeenkomst over Open Badges. “De interesse is flink toegenomen in een jaar tijd”, ziet Alexander Blanc, productmanager Onderwijsdiensten bij SURFnet. “De ontwikkelingen gaan snel nu.” 

De ontwikkelingen rondom badges en deelcertificaten is mede in een stroomversnelling gekomen door de Kamermotie Mohandis (PvdA) en Duisenberg (VVD) uit 2015. Daarin wordt de regering opgeroepen om certificering van losse onderwijsmodules mogelijk te maken. Dat is wenselijk omdat de opkomst van MOOC’s en andere vormen van onderwijsvernieuwing zich niet goed binnen reguliere curricula laten vatten en om het onderwijs zo LLL-vriendelijk in te richten. Onderdelen van opleidingen hebben ook los waarde, en het uitreiking van slechts één diploma aan het eind van een volledige bachelor of master sluit daar niet op aan. 

De uitgifte van badges kan hier een oplossing voor zijn. Dit zijn digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of logo’s op een webpagina of andere online locatie. Deze icoontjes laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst. Mensen die een cursus succesvol afronden en een badge behalen, kunnen deze tonen op hun website of sociale media, zoals LinkedIn.  In de badge zit allerlei informatie verwerkt die kan worden uitgelezen, zoals een uitgebreide beschrijving van de vaardigheden/kennis die is opgedaan en bijvoorbeeld data over de onderwijsinstelling. 

Achter het Open Badge-systeem dat is ontwikkeld door Mozilla, scharen zich steeds meer partijen, zoals IMS Global. “Ook de Europese Commissie is enthousiast”, vertelt Erik van den Broek,  werkzaam bij DUO en het Open Badge Network. Ook hij is enthousiast over deze mogelijke vervanger van het gedateerde Europass-systeem. Dit is een Europese standaard voor een CV dat in alle EU-talen aanwezig is. Het bevat onder meer documenten over taalvaardigheid werkervaring en diploma’s, maar het is een papieren systeem. Digitale badges kunnen hiervoor een oplossing zijn en DUO zou ook graag het diplomaregister uitbreiden met diplomasupplementen en badges. 

Zo snel mogelijk aan de slag met badges

Ook vanuit de onderwijsinstellingen is er enthousiasme om met badges aan de slag te gaan. Onder meer Robert Bouwhuis, manager Onderwijskwaliteit en innovatie aan de Hogeschool Rotterdam, wil het liefst zo snel mogelijk badges kunnen gaan uitgeven. 

Voor een nieuw vormgegeven businessopleiding hebben ze 8 blokken gemaakt die zijn gericht op een praktische vraag. “We geven studenten vragen mee die ze in de beroepspraktijk onderzoeken. Een blok is bijvoorbeeld ‘wat vraagt de klant?’”, vertelt Bouwhuis. Elk blok staat op zichzelf en kan dus ook los worden gevolgd. “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding.” Dat moet volgens Bouwhuis terugkomen in een certificering per blok, bijvoorbeeld met een open badge. 

Bij de uitgifte van badges zijn drie partijen betrokken. Uiteraard zijn er de instellingen die badges moeten gaan uitgeven aan de tweede partij, de studenten. Daarnaast zijn er ook consumers die met de badges moeten leren werken, zoals werkgevers. Inmiddels kennen veel opleidingsinstituten, trainingsbureaus en (ICT-)bedrijven over de hele wereld digitale badges toe aan cursisten, maar in het Nederlandse publieke onderwijs is deze vorm van microcredentialing nog geen gemeengoed. 

Daar wringt hem ook deels de schoen. Om het systeem goed te laten werken is het van belang dat een systeem van microcredentialing, gekoppeld aan de uitgifte van badges, eensluidend en vergelijkbaar is. Een gezamenlijke aanpak dus en een duidelijke keuze voor één soort badge. 

Het gevoel van urgentie voor het ontwikkelen van een systeem van microcredentialing is aanwezig bij de onderwijsinstellingen, maar omdat een gezamenlijke aanpak is vereist is er een belangrijke rol weggelegd voor SURF in het opzetten ervan. Dit jaar wil men dan ook de mogelijkheden onderzoeken om dienstverlening op te zetten. “We willen dit jaar een basis infrastructuur opzetten en use cases gaan testen met instellingen”, vertelt Blanc. Instellingen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zo’n case.

Tijdens de meeting is met de deelnemers gebrainstormd over mogelijke toepassingen, hierbij werd bijvoorbeeld ook het badgen van docentprofessionaliserings trajecten genoemd als use case. Inmiddels hebben vijf instellingen concrete interesse getoond om mee te doen met de pilot, met hen zal een vervolgmeeting worden gepland over de te nemen stappen.

 

Lees voor meer informatie ook het whitepaper van SURF over Open badges en microcredentialing.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK