Brussel als schietschijf

Nieuws | de redactie
20 februari 2017 | “Je kunt veel van Europa vinden, maar als het om regelzucht gaat kun je niet zeggen dat ze er niks tegen doen.” Gijs Jan Brandsma van de Universiteit Utrecht ziet politieke partijen Europa in verkiezingstijd vaak als schietschijf gebruiken. “Van links tot rechts, altijd prijs.”

In een reeks opiniebijdragen laat de Universiteit Utrecht regelmatig onderzoekers aan het woord over actuele thema’s. Universitair docent Economische politiek en bestuur Gijs Jan Brandsma buigt zich over de Europese Unie dat het in landelijke verkiezingen nogal eens moet bezuren. Onterecht meent hij: “Europa is niet zo ondemocratisch als de partijen ons nu voorspiegelen.”

Volgens Brandsma wordt er door Euro-sceptische partijen betoogd dat Brussel ondemocratisch is, zich te veel met binnenlandse zaken bemoeit en niet luistert naar de lidstaten. “Daarmee gaan ze volledig voorbij aan het feit dat vrijwel alle Europese wetgeving langs het Europees Parlement gaat dat wij als burgers zelf hebben gekozen,” stelt Brandsma.

Dat Europees Parlement “beslist uiteindelijk over Europese wetten, samen met regeringen van lidstaten. Daar is niets ondemocratisch aan. Je kunt hooguit als kritiek hebben dat mensen zich minder met ‘Brussel’ verbonden voelen dan met ‘Den Haag’. Dat is op zich een prima reden om argwanend tegenover verdere Europese integratie te staan, maar het is wel een andere reden.”

Brandsma betoogt dat het democratisch proces rond regelgeving  bij de Europese Unie vaak secuurder is geregeld dan bij de lidstaten zelf. “Áls Brusselse ambtenaren al de ruimte krijgen om regeltjes te bedenken, staat die ruimte in die democratisch tot stand gekomen wetten heel nauwkeurig omschreven, net zoals binnen Nederland het geval is met wetten die ons parlement aanneemt en onze regering uitvoert.”

De Europese Unie is dus volgens Brandsma niet zozeer een project dat de democratie ondermijnt, het tegenovergestelde is eerder waar. De UU-docent stelt dan ook dat ‘Brussel’ voor veel partijen in verkiezingstijd vooral een makkelijke schietschijf is. “Het gaat niet eens zo zeer over wát je wilt bereiken en of Europa daar een logisch niveau voor is. Het gaat eerder over Europese samenwerking op zich, vaak teruggebracht tot één woord: ‘Brussel’.”

U leest het volledige artikel van Gijs Jan Brandsma HIER


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK