Gezondheid aangetast door aardbevingen

Nieuws | de redactie
9 februari 2017 | Groningers die de afgelopen jaren schade hebben ondervonden aan hun huis door aardbevingen, zien hun gezondheid verder achteruit gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Gronings Perspectief, een onafhankelijke monitor van gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van Groningers.

Het onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen en uitgevoerd door prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de URG laat zien dat over drie metingen in 2016 de gezondheid van mensen met meervoudige schade aan hun huis slechter werd. Volgens de onderzoekers moet het welzijn van mensen meer centraal staan in de maatregelen die worden genomen.

Gevoel van onveiligheid

Gronings Perspectief wil deze ontwikkeling op de voet blijven volgen. Positief voor de gezondheid zijn het hebben van een sociaal netwerk en van vertrouwen in de overheid. Hoe sterker het sociale netwerk en hoe meer vertrouwen in de overheid, des te beter de gezondheid. Veel respondenten in het onderzoek laten weten een gevoel van onveiligheid te ondervinden.

Dat gevoel van onveiligheid heeft veel oorzaken. Het hangt samen met zorgen over toekomstige bevingen, onrust over financiële gevolgen, twijfels over de integriteit van het huis, gebrek aan vertrouwen in overheden en angst voor een catastrofe. Een ruime meerderheid (63% tot 81%) geeft aan dat er meerdere maatregelen zijn die veiligheid vergroten: het minderen of stopzetten van de gaswinning, onafhankelijk onderzoek, betrouwbare en duidelijke informatie over veiligheid en risico’s, inspecties op aardbevingsbestendigheid en versterking van woningen.

Bewoners zijn zich in de loop van 2016 wel veiliger gaan voelen. Het gebied aan de zuidkant van het gasveld rond Slochteren, Sappemeer en Siddeburen laat de grootste verbetering zien in gevoel van veiligheid. Minder bevingen vergroten het gevoel van veiligheid, zo verklaren de onderzoekers.

Hoge maatschappelijke kosten

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zien hoofdonderzoekers prof. dr. Tom Postmes en Dr. Katherine Stroebe een extra opgave voor bestuurders en verantwoordelijke instanties. Stroebe: “Het blijkt dat de maatschappelijke kosten die de samenleving betaalt voor de gaswinning hoger zijn dan we tot nog toe dachten. Het gaat niet alleen om schade aan huizen en woningwaarde, maar ook om schade aan mensen.”

Postmes: “Het is positief dat er minder bevingen zijn en dat heel veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Het is positief dat er wordt gewerkt aan verbetering van schaderegelingen, aan inspecties en aan versterking. Maar de groep mensen met meervoudige schade groeit en zij komen steeds meer in de knel. Een oplossing is om het welzijn van inwoners centraal te stellen.”

De rapporten zijn hier te vinden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK