Half miljoen voor onderzoek regeldruk onderwijs

Nieuws | de redactie
21 februari 2017 | Waarom wordt er zoveel regeldruk ervaren in het onderwijs, en vooral: hoe brengen we hier verbetering in? Prof. mr. Pieter Huisman van de Erasmus School of Law gaat het uitzoeken met een NWO-subsidie.

Het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) van de NWO stelt voor het onderzoek 500.000 euro ter beschikking. Bij het nieuwe onderzoek naar regelgeving en -druk binnen het primair en voortgezet onderwijs wordt samengewerkt met een team van de Vrije Universiteit Amsterdam, aangestuurd door prof. mr. dr. Miek Laemers. Met het beschikbare geld zal onder andere een AIO worden aangetrokken.

Regeldruk is ook perceptie van betrokkenen

Het onderzoek richt zich op verklaringen voor regeldruk en doeltreffender inzet van interventies om deze druk te verkleinen en sturingsruimte te vergroten. Onderzoeksleider Huisman, die bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht is aan Erasmus School of Law: “Het gevoel van regeldruk ontstaat niet alleen door de regeltjes zelf, maar ook door de perceptie van de betrokkenen. De wijze waarop mensen de regels interpreteren en de wijze waarop ze ernaar handelen, speelt namelijk een grote rol. Er bestaat namelijk altijd ruis tussen regels en de interpretatie van die regels. We kijken dus niet alleen juridisch, maar vooral ook naar gedrag.” 

Naast twee case studies, waarin processen worden bestudeerd, zal empirisch onderzoek worden uitgevoerd bij een aantal onderwijsinstellingen. “Regeldruk is een fundamenteel probleem dat al lang binnen het onderwijs rondzingt, maar nog nooit goed is onderzocht vanuit de onderwijswetenschappen. Als we echt willen doorgronden wat fundamentele oorzaken zijn, dan zal er – net als bijvoorbeeld bij de zorg – meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek op het gebied van de rol van wetgeving in onderwijs”, aldus Huisman.

Regeldrukagenda

Met dit programma voorziet het NRO in een specifieke informatiebehoefte van het ministerie van OCW op deze thematiek die door dit kabinet hoog op de agenda is gezet.

In de rapportage Regeldrukagenda 2014-2017 werd in november vorig jaar nog geconstateerd dat het tempo waarin er voortgang wordt geboekt goed is. “Veel actiepunten van de agenda zijn inmiddels afgerond of verkeren in een eindstadium”, aldus de minister in haar Kamerbrief. Ook heeft de staatssecretaris het initiatief genomen tot het experiment Regelluwe scholen. In januari 2016zijn 46 scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs van start gegaan met dit experiment.

Ook op het gebied van verlaging van de regeldruk in het hoger onderwijs heeft dit kabinet initiatieven ontplooit. De doorontwikkeling van het accreditatiestelsel vormt een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve lasten voor instellingen. Het Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie dat in het kader hiervan is opgesteld is vandaag naar de Kamer gestuurd door minister Bussemaker.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK