Jet schrijft Kees: studiesucces volgens de student

Nieuws | de redactie
22 februari 2017 | Om de twee weken bevragen Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over hun werk op de hogeschool. Deze week is de beurt aan Jet de Ranitz die haar oor te luisteren legde bij haar studenten over studiesucces. “Kies je eigen tempo en zorg dat je er plezier in houdt.”

                                                                                 Den Haag, 22 februari 2017

Beste Kees,

 

Je vroeg me wat studiesucces is. En wie het bepaalt. Of het niet teveel druk legt. Ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij de studenten zelf. Zes vloggers van Inholland hebben meegedacht over je vraag. Het gaat om het behalen van je tentamens en je diploma en dat het liefst in één keer, zo blijkt uit het antwoord van Michelle, studente Business Studies uit Haarlem.

Maar de vrienden van Michelle laten weten dat het óók gaat om wat de werkgever ervan vindt en of je gemotiveerd bent. Of je hoge cijfers haalt achten zij van minder belang. Uiteindelijk is het vinden van een leuke baan de definitie van het succes.

Zo denken ook Jacky (van onze Pabo in Alkmaar) en haar vrienden erover: het doel is alles in één keer halen, maar de verzuchting van één van haar vriendinnen (“dat zou wel mooi zijn”) maakt wel duidelijk dat het zo makkelijk niet is. De moeder die Jacky interviewt onderkent dat: het zal niet allemaal in één keer lukken, van belang is dat je je inzet. Manon, studente Communicatiewetenschap aan de UvA, wijst op het belang van de dingen die je naast je studie kunt doen, opdat je je als mens ontplooit.

Dat hoorde ik overigens nóg duidelijker naar voren komen op het verkiezingsdebat ‘De Student Kiest’ met lijsttrekkers van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en PvdA in Delft op 13 februari 2017. Is dat iets waar universitaire studenten meer waarde aan hechten dan hbo’ers? Onze studenten lijken doelgerichter de verbinding te maken met werk en diploma dan de debaters die ik 13 februari hoorde aan de TU Delft. Roy (mbo-student) zegt het nog stelliger: “je studie halen” – gelukkig met een grote glimlach.

Larissa, studente Communicatie uit Diemen, maakt een vergelijking met hardlopen: als je mee rent met iemand die een betere conditie heeft dan jijzelf ga je het niet redden, of ben je kapot aan het eind. Kies dus je eigen tempo en zorg dat je er plezier in houdt.

Leonie wijst in haar openhartige bijdrage op het belang van ervaring opdoen in de praktijk, via stage bijvoorbeeld. Dan helpt het als je vooraf je leerdoelen helder hebt (ja, een pedagogiekstudent herken je meteen). Tegelijk is ze duidelijk over wie het succes tijdens de studie bepaalt: wie het niet haalt krijgt een bindend studieadvies. Dus je opleiding heeft er wel degelijk wat over te zeggen. Femke onderschrijft dit en voegt toe dat het helpt als je als student het waarom gaat zien. Wat is de onderliggende gedachte? Om vervolgens ontwapenend eerlijk te bekennen dat ze dit zelf nog wel lastig vindt.

Zowel Leonie als Femke spreken de hoop uit dat hard werken en goed je best doen uiteindelijk tot succes zullen leiden en gelukkig lijkt het voor onze vloggers tot nog toe allemaal soepel te verlopen.

Studiesucces komt niet vanzelf

Toch gaat het lang niet altijd zo gemakkelijk. Deze week verscheen een gezamenlijke blog van Ron Bormans en Ad de Graaf waarin de cijfers duidelijk tonen dat lang niet alle studenten het door hen gewenste succes behalen. Dat geldt voor eerstejaars (er is sprake van hoge uitval). Maar ook voor ouderejaars. Bij Inholland was dat de reden om de afgelopen jaren flink te investeren in deze zogeheten ‘langstudeerders’.

In het boekje ‘Langstuderen, op het juiste spoor’ dat onlangs is verschenen, vertellen studenten over de obstakels die zij tegenkwamen en wat hen hielp om weer in beweging te komen. De succesfactoren die zij noemen zijn persoonlijk contact (met begeleiders en studiemaatjes), motivatie (hervinden), weten wie je bent en wat je talent is, regelmaat inbouwen in het studeren (plannen, weer regelmatig naar de hogeschool komen). Zonder interventie zou het hen niet gelukt zijn.

Wij als bestuurders maken ons over het algemeen niet zo druk over gemotiveerde studenten, zoals onze vloggers. Onze aandacht gaat veel vaker uit naar de problemen: jongeren die niet voor het hbo durven te kiezen omdat ze denken dat het niet voor hen is weggelegd. Studenten die uitvallen om redenen die niets met hun capaciteiten te maken hebben: omdat ze zich niet thuis voelen, omdat ze een functiebeperking hebben, omdat ze geldgebrek hebben, omdat hun achtergrond ze in de weg zit, of omdat het plannen niet wil lukken. Onze zorg betreft al die jonge mensen die het wél kunnen, maar niet in één keer en niet zonder hulp. Ik zie het als onze opdracht om er ook voor hen te zijn, want als maatschappij kunnen we het ons niet veroorloven hen door het putje te laten gaan.

Ik ben de Inholland-vloggers dankbaar voor hun positieve blik en het enthousiasme waarmee zij zich inzetten voor onze hogeschool en hun medestudenten. Hun vertrouwen en humor zijn aanstekelijk en doen me denken aan mijn eigen studententijd. Het hardst heb ik gelachen om de vlog van Victor en zijn maten van Sportkunde in Haarlem, die nog eens goed laten zien waar het bij studeren om gaat: I have the time of my life and I owe it all to you!

Zing je mee?

Hartelijks,

Jet


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK