Karl Dittrich vertrekt bij de VSNU

Nieuws | de redactie
22 februari 2017 | Na ruim vier jaar dienstverband vertrekt Karl Dittrich als voorzitter van de VSNU. Het WO-boegbeeld vertrok vijf jaar geleden als voorzitter van de NVAO. Hij heeft zich tijdens zijn voorzitterschap met name ingespannen voor de universitaire lerarenopleidingen en het verminderen van de lastendruk.

“Blijf met je fikken van onze studievoorschotmiddelen af, wie er ook in de regering komt, het is ons geld.”, zo waarschuwde Karl Dittrich onlangs nog de politiek tijdens een oploopje met de minister, de koepels en studentenbonden. Het is typerend voor hoe weinig omfloerst Dittrich kan zijn, maar altijd gericht op de inhoud. In December 2012 nam hij  het voorzitterschap over van Sijbolt Noorda die sinds 2006 voorzitter was geweest van de Vereniging Samenwerkende Universiteiten.

Zoveel tijd heeft niemand

Vanaf meet af aan heeft Karl Dittrich zich ingezet voor de universitaire lerarenopleidingen. Ondanks dat er bij de Vereniging Hogescholen zorg was dat universiteiten de hbo-lerarenopleidingen zouden wegdrukken. De VSNU-voorzitter heeft zich altijd hard gemaakt om dit gezamenlijk op te pakken. “Zelfs als we ooit de pretentie zouden krijgen om alleen maar academici voor de klas te hebben, dan nog weten wij zeker dat we daar tot 2178 voor nodig zouden hebben om dat voor elkaar te krijgen. Zoveel tijd heeft niemand.”

Een ander onderwerp waar hij zijn pijlen op richtte tijdens zijn voorzitterschap van de VSNU was zijn oud-werkgever: de NVAO. Hij deed dat met opvallende openheid en stak daarbij zijn hand in eigen boezem. De felle kritiek op het rendementsdenken en de werkdruk op universiteiten die in alle hevigheid losbarstte tijdens de Maagdenhuisbezetting in 2015 gebruikte Dittrich behendig ten behoeve van zijn agenda tegen OCW en de NVAO. “Tot mijn afgrijzen moet ik constateren dat we steeds meer afglijden naar een bureaucratische systematiek.” Zei hij ontwapenend tegen een zaal vol met Maagdenhuisbezetters. “Het is een beetje vervelend dat ik oud-voorzitter ben van de NVAO, dus men mag mij terecht aanspreken. Maar als ik nu terugkijk, dan is één ding in ieder geval niet goed gegaan.”

VSNU teleurgesteld

Daarom was Dittrich pleitbezorger van instellingsaccreditatie waarbij niet meer individuele opleidingen zouden worden geaccrediteerd, maar alleen nog de instelling. Hij heeft op dit punt successen geboekt, maar niet zoveel als gehoopt.  Toen de minister een pilot met instellingsaccreditatie voorstelde was de VSNU teleurgesteld dat maar een beperkt aantal universiteiten mee mochten doen. Ook kruiste hij de degens met zijn opvolger bij de NVAO, Anne Flierman over instellingsaccreditatie en uitte hij zijn teleurstelling over de beperkte pilot. Prestatieafspraken

Een ander punt waar Dittrich zich met hand en tand tegen verzet heeft is de continuering van prestatieafspraken. “Het woord ‘prestatieafspraken’ wens ik niet meer uit te spreken.” zei Dittrich bij de presentatie van de Strategische Agenda van minister Bussemaker. Hij wilde de opbrengsten van het studievoorschot alleen nog maar via brede kwaliteitsafspraken. “Bij kwaliteitsafspraken gaat het veel meer om het gesprek op instellingsniveau, daar moet het gesprek plaats vinden.”

Bier en bitterballen

Of de VSNU ook de lobby op het gebied van de een miljard aan extra investeringen in onderzoek gaat realiseren is nog hoogst onzeker. In de CPB-doorrekeningen deze week bleek dat de lobby voor een miljard niet heel succesvol is geweest. De €1 miljard investering wordt bij geen enkele partij gehaald. Het gaat hierbij  om enkele honderden miljoenen.

Ook bleek Dittrich een goede internationale diplomaat. Toen de relaties met Rusland en Nederland nog niet op gespannen voet stonden verwelkomde hij 50 rectores van Russchische universiteiten. Hij voorzag daarbij dat zeker voor het hbo grote kansen lagen in Rusland. 

Het WO zal met het vertrek vooral de  gastvrijheid gaan missen die Dittrich typeert. Tijdens de VSNU-cafés in Café Dudok in Den Haag was hij steevast de spreekstalmeester en deed dat altijd voortreffelijk gevat en geïnteresseerd. Studentenbonden kwamen altijd met een grote afvaardiging, zeker ook omdat aan het eind als de discussie wat doodbloedde Dittrich met veel enthousiasme bier en bitterballen aankondigde. En steevast was hij de laatste die vertrok bij de borrel.

Tot 1 maart kan er gesolliciteerd worden om in de voetsporen te treden van Karl Dittrich.

Frans van Heest

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de kennissector, meld u hier aan voor de Nieuwsbrief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK