Lectoraat voor duurzaam rivierbeheer

Nieuws | de redactie
24 februari 2017 | De HAN en hogeschool Van Hall Larenstein bundelen de krachten rond een lectoraat Sustainable River Management. Lector Jeroen Rijke wil kennispartijen, overheden, de private sector en burgers laten samenwerken in zogeheten Living Labs aan duurzaam en toekomstbestendig rivierbeheer.

Het Lectoraat Sustainable River Management richt zich op het toepasbaar maken van duurzaam rivierbeheer en ontwikkelt de daarbij behorende competenties voor professionals in het werkveld. Hiermee draagt het lectoraat bij aan de kennis- en competentieontwikkeling van studenten, docenten en professionals. Dit gebeurt door praktijkgericht onderzoek, waarin intensief wordt samengewerkt met publieke en private partijen en andere kennisorganisaties, zoals onderzoeksinstituten, wo, hbo en mbo.

Geïntegreerd in het onderwijs

Bovendien zal het onderzoek van het lectoraat geïntegreerd worden in de bestaande onderwijsprogramma’s Civiele Techniek van de HAN en in de opleidingen binnen het domein Delta Areas and Resources van Van Hall Larenstein. Als zodanig levert het een bijdrage aan het opleiden van professionals die interdisciplinair kunnen werken. Via praktijkgericht onderzoek worden studenten voorbereid op een interdisciplinaire manier van werken die past bij de vorming en uitvoering van een toekomstbestendig Nederlands rivierbeheer.

De onderzoeksagenda van het Lectoraat Sustainable River Management richt zich op drie hoofdthema’s, te weten: Nature based solutions for flood management, Asset management en Disaster management. Deze thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij de kennisbehoefte uit het werkveld, de internationale state-of-the-art ontwikkelingen in het onderzoek naar rivierbeheer en bij de bestaande expertise en ambities van de HAN en Van Hall Larenstein. 

Living Labs als middel

Om te bewerkstelligen dat het onderzoek binnen het lectoraat daadwerkelijk gericht is op (de juiste) praktijkvragen, streeft het lectoraat ernaar om haar onderzoek zoveel mogelijk vorm te geven en uit te voeren op basis van de Quadruple Helix.

Dit betekent dat het lectoraat hierin actief optrekt met andere kennispartijen, overheden, de private sector en burgers in zogenaamde Living Labs. Living Labs worden als middel gezien om samen met de verschillende partijen in het werkveld een transitie naar duurzaam rivierbeheer in gang te zetten en te versnellen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK