NWO voert Startimpuls Wetenschapsagenda uit

Nieuws | de redactie
16 februari 2017 | €32 miljoen heeft het ministerie van OCW vrijgemaakt om een start te maken met de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda. Als kennispartner in de Kenniscoalitie is het aan NWO hier uitvoering te geven en €20 miljoen te verdelen onder ideeën voor thematisch onderzoek.

De Startimpuls van €32 miljoen is bedoeld om zowel de basis voor fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek als thematisch onderzoek te versterken. Naast de €20 miljoen bestemd voor thema’s die aansluiten bij de vraagstukken uit de NWA is de overige €12 miljoen bestemd voor andere trajecten om de implementatie van de Wetenschapsagenda te organiseren.

Extra geld voor talentbeleid

Zo is €5 miljoen voor talentbeleid gereserveerd om 100 nieuwe hoogleraarsposities voor vrouwen te creëren en €5 miljoen voor brede valorisatie, dat grotendeels besteed wordt aan het Industrial Doctorates-programma. Tot slot is er nog €2 miljoen beschikbaar om de kennisagenda’s van het ministerie van OCW en andere ministeries aan te laten sluiten bij de NWA-routes.

De zogeheten routetrekkers van de NWA-routes zijn uitgenodigd om in nauwe samenspraak met de samenwerkende partijen binnen hun route een onderzoeksvoorstel in te dienen om aanspraak te maken op financiering uit de 20 miljoen voor thematisch onderzoek. Er wordt beoogd de financiering voor deze voorstellen nog voor de zomer toe te kennen.

Brede beoordelingscommissie

De procedure wordt zo ingericht dat deze aansluit bij het doel van de Nationale Wetenschapsagenda: het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries en maatschappelijke organisaties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Startimpuls financieel en inhoudelijk te verbreden wanneer belangstellende partijen besluiten mee te financieren en hun eigen maatschappelijke, economische of wetenschappelijke vragen inbrengen in het raamwerk van de NWA.

Voor het beoordelen van de aanvragen voor financiering van thematisch onderzoek binnen de kaders van de Nationale Wetenschapsagenda is een commissie in het leven geroepen met mensen afkomstig van alle belanghebbenden in de agenda. Zo nemen onder meer Joop Sistermans (namens MKB Nederland), Mark Bovens (namens VSNU) en Han de Ruiter (namens Vereniging Hogescholen) plaats in de beoordelingscommissie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK