Ruim baan voor instroom techniek

Nieuws | de redactie
7 februari 2017 | FME en de technische universiteiten hebben een pact gesloten dat het capaciteitsprobleem bij de technische problemen aan de kaak wil stellen. “Dit probleem vraagt om tijdelijke en structurele maatregelen zodat technische universiteiten de groei zonder kwaliteitsverlies kunnen accommoderen.”

“Het kan niet zo zijn dat iemand die techniek wil studeren de kans loopt geconfronteerd te worden met een studentenstop, alleen omdat we te weinig middelen krijgen,” zegt UTwente-voorzitter Victor van der Chijs over de problemen waar de technische universiteiten momenteel mee zeggen te kampen.

Geen ruimte meer om te maoeuvreren

Onlangs stelde ook de Wageningse rector magnificus Arthur Mol al dat het ‘5 voor 12’ is voor de TU’s in Nederland. “Er was tot op zekere hoogte wel ruimte om te manoeuvreren, maar we komen nu wel op het moment dat we vastlopen,” zei Mol tijdens een door het ISO georganiseerde bijeenkomst op de campus in Wageningen.

De inspanningen door het Techniekpact hebben geleid tot een toename van het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding, zo bleek vorige week ook al uit de instroomcijfers die de VSNU presenteerde. Die groei is nodig om te voldoen aan de vraag van werkgevers, maar zadelt de 4TU ook met capaciteitsproblemen op.

In het pact ‘Ruim baan voor instroom technische studies’ roepen ze Den Haag daarom andermaal op om met extra investeringen over de brug te komen. “De capaciteitsproblematiek moet structureel opgelost worden door een adequate financiering van de technische universiteiten. Zodra deze financiering beschikbaar komt zal de onderwijscapaciteit bij voorrang worden uitgebreid bij de opleidingen waar de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod aan afgestudeerden het verst uiteen loopt.”

Geen nieuwe numerui fixi bij voldoende investering

Die investeringen zijn nodig om te voorkomen dat de technische universiteiten zich moeten beroepen op nieuwe numeri fixi. FME en de 4TU rekenen voor dat als er vanaf 2020 jaarlijks €450 miljoen extra naar de technische universiteiten moet gaan en er in de aanloop daar naartoe een jaarlijkse extra impuls €150 miljoen nodig is.

“Hiermee wordt de capaciteitsproblematiek op lange termijn opgelost en zal Nederland een grote aantrekkingskracht uitoefenen op internationale bedrijven, investeerders en wetenschappelijk talent. Deze impuls wordt bij voorkeur op eenvoudige wijze verwerkt, door in de bekostigingsfactor van techniekopleidingen te verhogen naar analogie van het geneeskundige onderwijs.” De technische universiteiten geven aan dat als er voldoende geïnvesteerd wordt er in principe tot 2020 geen nieuwe numeri fixi aangevraagd zullen worden.

Het pact is hier te lezen

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK