Studiesucces gebaat bij goede campusfaciliteiten

Nieuws | de redactie
13 februari 2017 | Hoewel studenten in toenemende mate onderwijs digitaal kunnen volgen is hun bezoek aan de campus het afgelopen decennium juist toegenomen. Dat concludeert de VSNU op basis van onderzoek.

Het onderzoek Campus NL: investeren in de toekomst, dat de VSNU liet uitvoeren, concludeert dat studenten “in toenemende mate behoefte hebben aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken.”

Universiteiten slagen er behoorlijk in om op die trend in te spelen volgens het rapport. Bij een gelijkblijvend brutovloeroppervlak hebben de universiteiten flink meer studenten (+22%) en medewerkers (+5%) kunnen herbergen het afgelopen decennium. Ook is er in deze periode een forse inhaalslag gerealiseerd in de kwaliteit van het vastgoed: ongeveer de helft van de gebouwen is in technisch (zeer) goede technische staat waar dit in 2006 nog 36 procent betrof. Toch blijft 16 procent van de campussen in slechte tot zeer slechte staat verkeren.

Goede campusfaciliteiten bevorderen studiesucces

Uit het onderzoek blijkt verder dat de tevredenheid van studenten én het studiesucces gebaat zijn bij meer ontmoetingen en samenwerking op de campus. Hoewel het pas sinds kort wordt onderzocht – en er daarom geen lange termijn vergelijkingen kunnen worden gemaakt – lijkt uit NSE enquêtes en interviews bij universiteiten op te maken dat studenten de huisvesting en faciliteiten van universiteiten hoger beoordeeld, maar ook belangrijker is gaan vinden. Studenten geven expliciet aan dat de kwaliteit van voorzieningen en de sfeer op de campus – en in de studentenstad – onderscheidend kunnen zijn bij de selectie van een universiteit.

Ook blijkt het creëren van een thuisbasis met eigen identiteit een belangrijke waarde in de universitaire gemeenschap. Kleinschaliger onderwijs en digitalisering leiden daarnaast tot steeds meer vraag naar vernieuwing van de campus. Daarenboven zijn studentenaantallen lastig te voorspellen zijn, wijzigen functionele eisen aan onderwijsruimtes en labs steeds sneller en worden eisen aan ICT-voorzieningen steeds hoger.

Dit maakt het bepalen hoeveel en welke type ruimten nodig zijn op een campus tot een zeer complexe aangelegenheid. Volgens het onderzoek zijn universiteiten gebaat bij kennisdeling op dit gebied. De afgelopen vijftien jaar werkten universiteiten al samen aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus, met de kennis uit het onderzoek hopen zij beter te kunnen inspelen op de belangrijkste trends en ontwikkelingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK