VH verontrust over CPB-doorrekeningen

Nieuws | de redactie
17 februari 2017 | “We zijn blij dat alle partijen willen investeren in onderwijs maar algemene budgetkortingen passen daar niet in. Bijzonder schrijnend daarbij is het plan van VVD en ChristenUnie om 50% te korten op het kunstonderwijs.” VH-voorzitter, Thom de Graaf reageert op de CPB doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s.

In een reactie op doorrekeningen van het CPB laat de Vereniging Hogescholen weten dat zij verontrust zijn over de generieke kortingen die de SP en CDA voorstaan op het hoger onderwijs. “In algemene zin valt op dat de partijen niet of nauwelijks extra investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs zelf, sterker nog, zelfs soms honderden miljoenen bezuinigen op de onderwijsbekostiging. Klaarblijkelijk gaan alle partijen ervan uit dat de op termijn beschikbare middelen uit de invoering van het studievoorschot voldoende zijn. We blijven benadrukken dat die middelen dan wel beschikbaar moeten blijven voor intensief en kleinschalig onderwijs voor studenten”, aldus de Graaf. “De door een aantal partijen voorgestelde generieke bezuinigingen brengen dit in het gevaar. Dat verontrust ons zeer.”

Hoeverre een impuls aan de NWA?

Verder stellen partijen extra middelen beschikbaar voor onderzoek. Maar bij lange na niet de veelgenoemde 1 miljard voor de NWA-agenda. De Vereniging Hogescholen vraagt zich daarom af in hoeverre met de door de partijen voorgestelde financiering het onderzoek de impuls krijgt zoals die door de NWA-agenda werd beoogd.

Uit de gepresenteerde doorrekening door het CPB van de verkiezingsprogramma’s blijken VVD en ChristenUnie 100 miljoen te willen bezuinigen op het kunstonderwijs door de instroom te halveren. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen is hierover echter geen onderbouwing te vinden. Het lijkt erop dat zowel het bedrag als de aanname dat dit een bezuiniging oplevert, op misvattingen berust. “Dit is ouderwets denken”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “Bovendien is er geen sprake van significante werkloosheid in de sector, zo blijkt uit de HBO-monitor”.

Nationaal en internationaal hebben creatieve ondernemers als Rem Koolhaas, Piet Hein Eek, Marcel Wanders en Gerrit Rietveld veel succes. Ook zij hebben hun opleiding aan een van de kunsthogescholen in Nederland afgerond. Dutch design is daarmee een wereldwijd begrip. Het kunstonderwijs, waar ook bijvoorbeeld de Design Academy in Eindhoven toe behoort, leidt merendeels creatieve ondernemers op. Niet voor niets heeft het huidige kabinet de creatieve industrie als een van de topsectoren aangemerkt. Ook de impact van al het danstalent, jonge musici, Nederlandse topbands, architecten, vormgevers, meubelontwerpers en designers die jaarlijks van de kunsthogescholen de markt betreden, is groot.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK