Carrièrekans doctor buiten wetenschap groter

Nieuws | de redactie
21 maart 2017 | Is het gras voor gepromoveerden groener binnen-of buiten de wetenschap? Het is bekend dat de grootste groep uiteindelijk buiten de wetenschap gaat werken, maar we weten opvallend weinig over hun ervaringen binnen- en buiten de wetenschap?

Om de kennis hierover te vergroten interviewden onderzoekers van het CWTS (Leiden), VU en Fontys 33 gepromoveerden en zes van hun leidinggevenden. Daaruit selecteerden ze dertien persoonlijke verhalen die we afgelopen februari publiceerden in de Inspiratiebundel: ‘Welk gras is groener?’ Met citaten uit deze Inspiratiebundel en onderzoekscijfers benadrukken ze in deze publicatie het belang van een breed loopbaanperspectief voor gepromoveerden.

U leest hier een korte toelichting.

De cijfers – het aantal gepromoveerden stijgt

Zoals te zien in het figuur groeit het aantal gepromoveerden in Nederland al jaren gestaag, de gemiddelde jaarlijkse groei van 1991-2015 bedraagt 3,9%. In academiejaar 2014-2015 kwamen er 4663 gepromoveerden bij. Desondanks is het Nederlandse gemiddelde van 6,6 gepromoveerden per 1000 inwoners niet hoger dan het OESO gemiddelde (7,2/1000) en EU-15-gemiddelde (7,5/1000).

Van deze groep vervolgt 64% zijn of haar loopbaan binnen de wetenschap. Twee tot zes jaar later daalt dat tot 60%. Uiteindelijk blijft slechts 32% werkzaam in de wetenschap, vaak na een langdurige periode van onzekerheid over de verlenging van hun aanstelling op de universiteit [1].

Portretrespondent Josho Brouwers verwoordt het zo: Alsnog promoveren er te veel mensen voor te weinig banen en dat is deprimerend voor de mensen die niet verder kunnen gaan in hun vakgebied.” Desondanks verwachten veel promovendi het wél te gaan maken op de universiteit en oriënteren zich tijdens hun promotie niet of nauwelijks op een baan buiten de wetenschap.

Gepromoveerden te weinig voorbereid

Promovendi denken dat hun kwaliteiten buiten de wetenschap beperkt bruikbaar zijn en ervaren weinig ruimte om een loopbaan buiten de wetenschap te overwegen en te bespreken [2]. Zo vertelt respondent Marein de Jong: “Hardop nadenken over het verlaten van de universiteit voelde destijds als een taboe. Ik merk dat veel promovendi dat niet durven, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hun leidinggevenden dan een stapje minder hard voor hen gaat lopen.”

Meer mogelijk en gunstiger voorwaarden buiten wetenschap

Terwijl gepromoveerden zich massaal richten op de weinige vaste aanstellingen op de universiteit, blijkt uit diverse onderzoeken dat de loopbaanmogelijkheden buiten de wetenschap gunstiger zijn dan binnen de wetenschap [3].

Gepromoveerden verdienen over hun gehele loopbaan gemiddeld 6 tot 9 procent meer dan hun collega’s die na het afronden van hun bachelor of master de universiteit verlaten hebben [4] Zij die na het behalen van een masterdiploma gepromoveerd zijn verdienen vanaf 11 jaar werkervaring jaarlijks meer dan zij die enkel een masterdiploma hebben.

Over het onderzoek

De onderzoeksgroep van Inge van der Weijden (CWTS), Evan de Gelder (CWTS), Christine Teelken (VU) en Marian Thunnissen (Fontys) werkt aan verdere analyse van de 39 interviews. Gezien de grote maatschappelijke vraag aan persoonlijke verhalen van gepromoveerden hanteren zij een voor wetenschappers vrij ongebruikelijke volgorde: beginnen met een populariserende publicatie (‘Welk gras is groener?’) voorafgaand aan een wetenschappelijke publicatie.

De auteurs organiseren op 24 maart een Inspiratiebijeenkomst op de Vrije Universiteit in Amsterdam om n.a.v. de Inspiratiebundel de diverse betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen. 


[1] Van Arensbergen, Hessels & Van der Meulen, 2013

[2] Hoffius & Surachno, 2006; Sauermann & Roach, 2012; Schohaus & De Vries, 2012

[3] Waaijer, 2016

[4] Sonneveld, Yerkes & Van de Schoot, 2010; Van de Schoot, Yerkes & Sonneveld, 2012; Maas e.a., 2014

[5] Van der Steeg, van der Wiel & Wouterse (2014) https://www.cpb.nl/publicatie/het-individuele-rendement-op-promoveren-in-nederland-inkomensverschillen-tussen-masters-en-phds


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK